Kjell Pettersson
Kjell Pettersson Bild: Pressbild / Karl af Geijerstam

Säg nej till köpet av Lysekilsbuss

Svenska Turistbussföretagen: Orimligt att Uddevalla Omnibus ska konkurrera på en privat marknad

ANNONS
|

En kommuns främsta uppgift är att erbjuda god samhällsservice som framförallt innebär bra vård, skola och omsorg. En kommuns uppgift är inte att driva privat näringsverksamhet.

När det offentliga väljer att konkurrera med det privata näringslivet finns det risk för att konkurrensen snedvrids och det blir fråga om konkurrens på olika villkor. Förloraren i detta är på kort sikt naturligtvis den enskilde näringsidkaren eller företaget, men på lång sikt är det samhället och skattebetalarna som är de verkliga förlorarna eftersom en osund konkurrens underminerar ett välmående näringsliv och hämmar innovation och utveckling.

LÄS MER:Första steget mot kommunal bussaffär

Snedvridning av konkurrensen sker genom att det offentliga ofta har tillgång och sitter på en existerande infrastruktur och på offentliga processer liksom att det är skattemedel som finansierar verksamheten och där det offentliga ofta kan ta affärsmässiga risker som inte en privat aktör kan göra.

ANNONS

Under många år har kommunen drivit busstrafik genom Uddevalla Omnibus, såväl kollektiv- som linje- och beställningstrafik. I många fall i direkt konkurrens med det privata näringslivet. Detta har inneburit att ett antal privata bolag har blivit utkonkurrerade på grund av den kommunala uppbackningen med skattebetalarnas pengar. Bolaget har visat miljonförluster de senaste tre åren.

Nu ger sig kommunen in i ytterligare engagemang som direkt är ett hot mot den fria företagsamheten. Uddevalla Omnibustrafik håller på att förvärva ett privat bussföretag i Lysekil, för många miljoner (31,5) av skattebetalarnas pengar, för att ytterligare kunna konkurrera på den fria marknaden.

Är detta rimligt? Naturligtvis inte! Kommuner ska inte driva näringsverksamhet. Detta innebär att skattemedel blir riskkapital som dessutom hämmar marknadsekonomins innovationer och utveckling. Det är väl självklart att en kommun inte skall leka bussbolag som dessutom år efter år går med förlust och skattebetalarna får gå in och betala notan.

Inget ont om politiker, men de har kanske inte gjort sig kända som duktiga företagare.

I styrelsen för Uddevalla Omnibuss sitter enbart politiker. Är det en politikers arbetsuppgifter att leda ett bolag på en konkurrensutsatt marknad? Med ovan nämnda expansion verkar det snarare tyda på en politisk lekstuga med skattebetalarnas pengar och märkvärdighet än att leda ett stort företag.

ANNONS

Istället för förvärv, sälj Uddevalla Omnibus!

Kjell Peterson

Ordförande

Svenska Turistbussföretagen

ANNONS