Säg nej till utförsäljning av hyresrätter i Lysekil

Yngve Berlin (KP): Ett tidstypiskt sabotage mot den gnutta socialt ansvar som fortfarande finns i kommunal bostadspolitik.

ANNONS

Utförsäljning, privatisering och marknadsanpassning av kommunernas bostadsbestånd sker i en rasande takt över hela landet. Rätten till bostad för de många blir allt mer underordnad önskan om säkra profiter för de få.

Lysekils Kommun och Bostadsbolaget planerar att sälja av ytterligare hyresfastigheter.

Hur vet jag, eller hur har jag fått för mig detta? Jo jag var på kommunstyrelsemöte 29:e januari när förslaget om nya ägardirektiv för bostadsbolaget behandlades.

En historisk bakgrund: Kommunens försäljning av hyresfastigheterna Ekgatan 10, 14 och 16 på Fridhem år 2016 var ett svek mot hyresgästerna och inget mindre än förskingring av strategiskt viktiga kommunala tillgångar.

ANNONS

Det var en grov missuppfattning att Bostadsbolaget hade fullmäktiges godkännande att sälja över 50 attraktiva hyresrätter på Fridhem med havsutsikt över Gullmarsfjorden, till ett privat fastighetsbolag. Frågan prövades aldrig i fullmäktige trots att ägardirektivet kräver att "Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lysekils kommun att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten, som är av principiell eller annars av större vikt".

Vis av skadan/kritiken från denna försäljning vill man ge bolaget fribrev och ändra ägardirektivet med skrivningen:

”Bolaget kan självt utan godkännande av kommunfullmäktige under ett kalenderår förvärva eller försälja fastigheter motsvarande maximalt 10 procent av det totala bokförda värdet av byggnader och mark enligt bolagets senaste årsredovisning”.

”Maximalt ” och ”10 procent ” låter kanske beskedligt. Men 10 procent av bokfört värde motsvarar cirka 50 milj. Alltså fria händer för bolagsstyrelsen att årligen sälja fastigheter för 50 miljoner i en liten kommun som Lysekil.

Då ”behöver” bolaget inte ens bekymra sig över vad de folkvalda tycker och tänker. Än mindre vad hyresgästerna har för uppfattning, det blir ju ett ”demokratiskt” fattat beslut, om det skulle gå så illa att fullmäktige godkänner förslaget.

Vilka fastigheter ryker denna gång? Inte har man väl tänkt sälja innergårdarna på Badhusberget? Det är förmodligen husen med havsutsikt ”marknaden” dreglar över eller är det Kvarnberget?

ANNONS

Ett tidstypiskt sabotage mot den gnutta socialt ansvar som fortfarande finns i kommunal bostadspolitik. Helt i linje med JÖK, (regeringens januari överenskommelsens punkt 44), att inför marknadshyror. Men det blev ingen JÖK i Lysekil på KS januarimöte.

(K) lyckades få (S) och miljöpartisten att dra tillbaka halvbackarna och skickade tillbaka förslaget för omarbetning. Men högerbackarna SD, M och Lysekilspartiet röstade naturligtvis för utförsäljning och privatisering.

Vi hyser inga illusioner och när (S) slickat såren kommer givetvis en ny framstöt. Det finns många objekt som marknaden dreglar över.

Nog finns det anledning för ansvarsfulla Lysekilsbor, hyresgäster och Hyresgästföreningen att reagera på dessa planer. De är bara i sin linda tack vare återremissen. Tidigast fullmäktige i mars är det dags för beslut.

Yngve Berlin (K)

Kommunstyrelseledamot Lysekil