Säkrare arbetsmiljö för ambulanspersonalen i Västra Götaland

En ökning av den grova brottsligheten, missbruk och psykisk ohälsa påverkar tillsammans med fler vapen i omlopp, menar debattören.