Översiktsbild över hustak i Lysekil.

Sälj inte ut Lysekil till exploatörer och fritidsboende

Centralorten och staden Lysekil är på väg att bli en folktom och mörk stad tio månader om året. Av de senaste årens byggande av helårsbostäder, mestadels bostadsrätter, har omkring 50 procent blivit fritidsbostäder med ägare som inte betalar skatt i Lysekils kommun. Det här har skapat ett sug efter fritidsbostäder i och runt centrala Lysekil.

ANNONS

Sommarbostadsspekulanter som inte har råd till en dyr bostadsrätt i Norra hamnen köper äldre villor och bostadsrätter i centrala delar. Det driver upp priserna så att Lysekilsbor som tidigare köpte dem inte har råd. Omvandlingen av helårsboende till fritidsboende sker i en accelererande takt. Om inget drastiskt görs av våra politiker i Lysekil kommer centrum att dö ut.

Den största bristen av bostäder i Lysekils kommun är hyresrätter, speciellt äldre med lägre hyror. En del hyresvärdar lyxrenoverar sina lägenheter för att kunna höja hyran mycket kraftigt. Oftast är det en kosmetisk ombyggnad utan stambyten och åtgärder av andra problem. Andra hyresvärdar lyxrenoverar på samma sätt och omvandlar hyresrätter till bostadsrätter.

ANNONS

LÄS MER:Pressad badort sätter sitt hopp till sommaren

Många hyresgäster har bott många år i sin lägenhet och har inte råd att bo kvar. De måste få tag på en hyreslägenhet som inte finns. Det här är ett mycket stort och accelererande problem för Lysekils kommun, som är skyldig, enligt lag, att det finns bostäder till alla kommuninnevånare.

Ägardirektivet som styr Lysekilsbostäders verksamhet ändrades på flera punkter. Kommunen kan ta ut stora överföringar från Lysekilsbostäder. Man kan utan godkännande av kommunfullmäktige sälja delar av sitt bostadsbestånd.

För några veckor sedan tog kommunen ut 1,6 miljoner kronor från Lysekilsbostäder för att täcka underskott hos Havets hus. Bolaget har cirka 1 200 lägenheter. Det är 1 300 kronor per lägenhet. Det är inte rimligt att kommunen tar ut extra kommunalskatt från hyresgäster som bor hos Lysekilsbostäder.

Extra överföringar från Lysekilsbostäder till kommunen kommer att fortsätta i år och kommande år och öka hyresnivån för alla hyresgäster i kommunen. Privata hyresvärdar får varje år i huvudsak samma hyreshöjningar som Lysekilsbostäder.

LÄS MER:Yngre tror på högre bopriser i framtiden

Hyresgäster i hyresrätt har inga statliga subventioner som villaägare och boende i bostadsrätt har. Boendekostnaden i en nybyggd trerums hyresrätt är 3 000 kronor i månaden, högre än motsvarande bostadsrätt. Om beskattningen av alla boendeformer blev likvärdiga skulle alla hyresrätter få lägre hyra.

Lysekilsbostäder ska bygga nya hyresrätter på flera platser. För att minska kostnaderna kommer man med största sannolikhet att avyttra ett antal befintliga fastigheter som man får mest betalt för. Köparen kommer troligtvis att lyxrenovera och omvandla till bostadsrätter för fritidsboende. Det här är mycket negativt för hyresgäster hos Lysekilsbostäder och Lysekils innevånare.

ANNONS

Vi i tycker att Lysekils kommunpolitiker ska prioritera sina egna innevånare och inte sälja ut Lysekil till exploatörer som bygger helårsbostäder för fritidsboende. Ni är valda av Lysekils innevånare och det ger er legitimitet i ert arbete. Det borde våra kommunpolitiker och deras parti tänka på.

LÄS MER:Bostäder måste främst byggas för invånarna – inte sommarboende

Vi vill visa på de stora problem som finns i bostadsmarknaden i Lysekils centrum men som är problematiskt i hela kommunen. Det gäller inte bara oss som bor i hyresrätter utan även ni som bor i egen villa och eller bostadsrätt. Bristen på hyresrätter gör att ungdomar inte kan flytta hemifrån, och den som har fått jobb i Lysekil kan inte flytta hit. En fungerande bostadsmarknad med villor, bostadsrätter och hyresrätter med rimliga boendekostnader. Det har inte Lysekil.

Lars Brink, Tommy Fjällhede och Roland Karlsson

Bostadspolitiska gruppen i Lysekil

Förtroendevalda i Hyresgästföreningen