Samhället Håby är en "spökby" idag

Blev väldigt illa till mods efter mitt senaste besök vid mina förfäders gravar på Håby kyrkogård.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Där pågick prövning av gravstenssäkerheten enligt Centrala Gravvårdskommitténs anvisningar. Enligt personalen som genomförde testet blev cirka 95 procent av alla gravar icke godkända.

Många gravrättsinnehavare kommer i dagarna få ett brev om testresultatet och information om vad som måste åtgärdas inom de närmsta sex månaderna. Om inte detta sker betraktas gravvården som vanvårdad och kan återtas av förvaltningen. Räcker det inte att Håby samhälle har blivit en "spökby" – ska kyrkogården gå samma öde till mötes. Kyrkan kan inte användas varken till begravning, bröllop eller dop.

Detta på grund av elfel i byggnaden. Andra som får fel på elen i sina hus anlitar elektriker som brukar vara väldigt duktiga på att ordna det mesta. Man brukar säga att människan skulle vända sig i sin grav om det visste vad som försiggick. Detta tror jag alla de tanter hade gjort som var så flitiga på sin tid i kyrkliga syföreningen. De skapade mängder av fina handarbeten som auktionerades ut till julen. Detta var en stor tilldragelse i samhället med många besökare som ivrigt bjöd över varandra.

ANNONS

Mycket smyckning inne i kyrkan har gjorts med pengar skänkta från syföreningen. Läser ur Håby kyrkas historia att vid en biskopsvisitation 1728 var kyrkan liten och förfallen, varför den dömdes till undergång. Avståndet till moderkyrkan i Foss ansågs inte heller vara längre än att Håbyborna gott kunde övervinna det vid sina kyrkobesök.

Historien upprepar sig idag. På 1700-talet reste sig många församlingsbor och i synnerhet en kapten Ruda emot förslaget. Till sist avlöpte det hela med att Ruda och församlingsborna drev sin vilja igenom. De svåra ekonomiska problemen löstes genom att den fattiga församlingen i nåder beviljades en kollekt över hela riket under 1731. Kyrkan restaurerades grundligt och tillbyggdes till sin nuvarande storlek.

Tror inte ens att det är brist på medel idag. I samhället ryktas det om att en donation har gjorts till Håby kyrka. Det skulle vara intressant att veta vad dessa pengar ska användas till. Även en ordentlig information om vad som ska hända med kyrkan och kyrkogården borde vara på sin plats till kyrkans medlemmar och även allmänheten.

Många söker sina rötter genom att vandra omkring på kyrkogården och denna tradition ska vi värna om. Med möjlighet till lite trevliga sammankomster tror jag att kyrkan kan överleva denna gång också. Det blir inte fler medlemmar i Svenska kyrkan om man bara ska tala med personalen om tråkigheter.

ANNONS

Ingalill Johansson

ANNONS