Sandö är  i skrivande stund sista träfiskefartyg från Grundsund som bedrivit storsjöfiske.
Sandö är i skrivande stund sista träfiskefartyg från Grundsund som bedrivit storsjöfiske.

Sandö -sista resan från Grundsunds hamn

Sandö är i skrivande stund sista träfiskefartyg från Grundsund som bedrivit storsjöfiske.

ANNONS
|

Bohusläns Museum, ägare till före detta fiskebåten Sandö sedan 2011, bestämde hösten 2021 att avyttra fartyget. Om ingen seriös köpare hade hittats fram till sista maj 2022 skulle båten skrotas, eventuellt på Gothenius varv i Göteborg. I sista stund visade maritima muséet Maritiman i Göteborg sitt intresse för Sandö. Det blev beslutat att Sandö skulle tillföras Maritimans samlingar av historiskt intressanta fartyg (nu cirka 13 stycken). Något kontrakt om överlåtelsen verkar dock i nuläget inte finnas.

Söndag 26 juni var det bestämt att Sandö skulle bogseras från Grundsund till Göteborg. Den lilla bogserbåten ”Anton” från Stenungsund skulle sköta bogseringen. Sandös egen maskin var obrukbar varför bogsering var enda lösningen. Klas Berntsson kunde på grund av nyligen genomförd höftoperation inte följa med på ”sista resan”.

ANNONS

Det var inte många åskådare som stod på kajen denna morgon, bara en handfull sommargäster. Bohusläns museum hade en fotograf på plats. Klas Berntsson var själv på plats och instruerade bogserfolket om ett och annat.

Klas var givetvis denna morgon nedstämd men samtidigt något lättad över att slippa regelmässig tillsyn av båten som han för 50 år sedan, närmare bestämt 7 mars 1972, var med om att köpa från Käringön. Första fiskeresan blev en backeresa efter hälleflundra utanför Sydnorge. Sedan blev det en backeresa till bland annat den långt väster om Hebriderna belägna fiskeplatsen Rockall. Det skulle sedan bli många backeresor för Sandös del. Efter backefisket blev det trålfiske efter torsk och sista åren enbart räktrålning fram till 2011.

Sandö är i skrivande stund sista träfiskefartyg från Grundsund som bedrivit storsjöfiske (även kallat shetlandsfiske och långafiske) i Nordsjön och på mer avlägsna vatten. Genom Maritimans agerande kommer Sandö förhoppningsvis även fortsättningsvis att representera en fiskeepok i Grundsund och hela Bohuslän som går tillbaka till 1600-talet.

Skaftö i juni 2022

Kjell Jakobsson

ANNONS