PITEÅ 20190712Installation av fiber för bredband på en fastighet i Norrbotten.Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091
PITEÅ 20190712Installation av fiber för bredband på en fastighet i Norrbotten.Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091 Bild: Helena Landstedt/TT

Sänk inte ambitionerna med bredband till landsbygden

Hela Sverige är beroende av fiberutbyggnaden

ANNONS

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, det har riksdagen slagit fast. Med tanke på att Sverige är ett land präglat av stora ytor och långa avstånd men med hög digital mognad är det enligt vår mening inte bara ett strategiskt riktigt mål utan också nödvändigt om vi vill behålla vår konkurrenskraft och välfärd.

I dag har 7 av 10 hushåll och företag på landsbygden i Västra Götaland tillgång till snabbt bredband. Det räcker inte. Vi ser därför med oro på hur regeringen börjar svaja i frågan om höghastighetsbredband till landsbygden.

Bakgrunden till vår oro är ett uttalande från digitaliseringsminister Anders Ygeman där han säger att resterande delar av landsbygden inte nödvändigtvis behöver få fiberbredband utan kan klara sig med alternativa tekniker. Vi är oroade över att detta är ett första steg i en riktning mot ett sänkt bredbandsmål med betydligt lägre ambitioner för de anslutningar som återstår och som i stor utsträckning befinner sig på landsbygden. Bredbandsmålet riskerar att skjutas i sank.

ANNONS

För oss är valet av teknik inte det viktigaste i frågan om bredbandsutbyggnaden. Men en nyligen publicerad studie från det statliga forskningsinstitutet RISE visar att fiberbredband är den anslutningsform som är mest kostnadseffektiv om man vill ge hushåll och företag garanterade hastigheter på 1 gigabit per sekund, i enlighet med både Sveriges och EU:s bredbandsmål. Studien visar också att utbyggnad av högkvalitativa trådlösa bredbandsnät kan nå målen, men riskerar att bli dyrare än fiber på sikt. Det finns förvisso billigare trådlösa lösningar men dessa når istället inte på långa vägar de garanterade hastigheter som det nationella bredbandsmålet ställer.

Detta väcker farhågor om att Ygemans uttalande snarare handlar om att snabba på utbyggnadstakten än att värna landsbygdens långsiktiga förutsättningar att vara en del av det digitala samhället i samma utsträckning som företag och hushåll i städerna.

En stabil och snabb uppkoppling är redan i dag en förutsättning för att många hushåll och företag ska kunna fortsätta bo och bedriva näringsverksamhet på landsbygden. Inom det gröna näringslivet är bredband a och o, där allt fler verktyg och processer både på gården och i skogen kräver uppkoppling. Vi ser även hur byalag på landsbygden är beroende av snabba uppkopplingar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet med att tillgängliggöra ett kulturutbud utanför städerna. Utifrån det offentligas perspektiv är det också viktigt att kunna nå ut med framtidens digitala välfärdstjänster till sina medborgare oavsett var dessa befinner sig. Det är också så att ett väl utbyggt fiberbredband möjliggör bättre mobiltäckning på landsbygden eftersom mobilmaster behöver anslutas med fiber för att kunna erbjuda konsumenter och företag höga hastigheter. Det är viktigt för utbyggnad av framtidens 5G-nät.

ANNONS

Sverige har med stöd från EU-medel investerat mångmiljardbelopp under de senaste 20 åren på att bygga ut bredband med höga garanterade upp- och nedladdningshastigheter. Vi förutsätter att målsättningen om att göra Västra Götaland och resten av Sverige bäst i världen på att tillvarata digitaliserings möjligheter också inkluderar dess landsbygd.

Palle Borgström

ordförande Lantbrukarnas Riksförbund

Mikael Ek

vd Svenska Stadsnätsföreningen

Tommy Nilsson

projektledare Byanätsforum