Vägarbete Unneröd Skogslyckan Västanvindsvägen Uddevalla hösten 2021
Debattören menar att trafiken i hela norra Uddevalla påverkas negativt av avstängningen av Västanvindsvägen. Arbetena ska pågår till november. Bild: Karl af Geijerstam

Såsig reparation vid Unneröd

Finns det någon i projektledningen för gatureparationer på Uddevalla kommun som bor norr om Ramneröd? Det ser inte ut så med tanke på den nonchalanta inställningen man verkar ha till reparationen av gångtunneln vid Unneröd.

ANNONS

Varför ska den hålla på hela hösten? Det är vanligtvis noll personer som syns i arbete när man åker förbi. När över 10 000 personer drabbas varje dag, och som faktiskt är de som betalar, borde man anstränga sig till det yttersta för att arbeta så effektivt som möjligt.

Vägarbete Unneröd Skogslyckan Västanvindsvägen Uddevalla hösten 2021
Här får bara bussar passera. Bild: Karl af Geijerstam

När dessutom trafikljusen fortsätter att slå om till rött ständigt och jämt , trots att ingen svänger, har man ju tid att begrunda overksamheten. Varje gång en buss kommer från Skogslyckan blir det rött. Varför ställs inte ljusen om till blinkande gult för att minimera köer, slitage, miljöpåverkan och irritation över att behöva stanna utan att någon skall släppas fram? Bussarna lär inte ha några problem att ta sig in och ut ändå.

ANNONS

Ramne Röd

ANNONS