Satsa på järnväg genom Bohuslän till Norge!

Vi menar att ny järnväg till Oslo är viktigare än till Haga och Korsvägen, menar debattörerna