Satsa på rätt sorts järnväg

En höghastighetsjärnväg (HSR) är fantastisk att åka med.

ANNONS
|

Det går fort, det är bekvämt och för det mesta utan skakningar och skarvdunkande som vi annars är vana vid från vanliga tåg i Sverige.

Att tänka sig att kunna åka från Uddevalla till Göteborg på 28-30 minuter låter fantastiskt. Jag har själv en hel del erfarenhet av att åka sådana tåg då jag före covid reste runt mycket i Kina och då ofta med höghastighetsjärnväg. Projektledningen jämför också ofta med Kina, både med hur fort det går att åka och hur snabbt det går att bygga.

Men hur realistiskt är det att jämföra med Kina? När det gäller byggtid går det inte att jämföra med Kina, där äger staten all mark och behöver inte ta hänsyn till överklaganden och liknande. Man bestämmer bara var den ska gå, löser ut alla som bor i vägen och bygger snabbt med stora ekonomiska resurser. Resandeunderlaget då? Jo, Uddevalla är på plats 43 i Sverige, störst i Bohuslän med drygt 57000 invånare i år. På Kinas plats 43 har staden 7,5 miljoner invånare (2019), det motsvarar cirka 70 procent av Sveriges hela befolkning. De har bara en bråkdel så många bilar som vi har, de flesta åker kollektivt.

ANNONS

Projektledningen säger i presentationsmaterialet att Uddevalla kommer att växa med ytterligare 36000(!) invånare till 2040 (12 år efter planerat färdigställande av järnvägen). Järnvägen kommer att skapa 7000(!) nya jobb för Uddevallaborna inom Sverige och 2000 i Norge sägs också (är det kanske våra sjuksköterskor som åker till Oslo istället för till Näl månne…?)!

En bra jämförelse bör vara med Trollhättan som fick sin dubbelspåriga järnväg till Göteborg 2012. Mellan 2012 och 2021 ökade Uddevallas befolkning med 8,74 procent och Trollhättans med 6,11 procent. Vad tyder på att Uddevalla ska öka med 60-70 procent bara för att vi får Skagerrakbanan?

Så hur realistiskt är en höghastighetsjärnväg då? Ja, med en framtid då de flesta åker elbil och i en betydligt större omfattning jobbar hemifrån lär detta projekt vara dödsdömt redan innan första spadtagen gjorts.

Vad Bohuslän behöver är en dubbelspårig järnväg som både tar personer och gods, det gör inte en höghastighetsbana. Att satsa minst 100 miljarder kronor på en järnväg som bara kan användas till persontrafik när behovet av godstransporter på järnväg är skyhögt skulle bli en mycket dyr felsatsning. Planer finns redan på dubbelspår från Göteborg till Stenungsund och där bör kommunerna istället fokusera på att stat/region prioriterar just detta hela vägen upp till Strömstad där Norge får ta vid fram till Oslo. Nästan allt gods som exporteras från Norge går idag på E6 genom Bohuslän till Göteborgs hamn eller vidare mot Europa (och vise versa) och det skulle göra gott för miljön om mycket av detta gods kunde gå på järnväg.

ANNONS

Ö. Boström

ANNONS