"Att djurfria forskningsmetoder ofta är billigare att använda samt att de ger mer tillförlitliga resultat tycks göra det än mer oberättigat att fortsätta testa på djur”, skriver Simon Fridh.

ANNONS