SD är garanten för en levande landsbygd i Munkedal

Fel att att bara erbjuda bussar till fritidsgården i Munkedal från ytterområdena

ANNONS

Vid kultur och fritidsnämndens senaste sammanträde 12/2 i Munkedal påvisades ännu en gång att det enda partiet som står upp för landsbygden är Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna tog ett beslut att beställa en bollhall till Kungsmarksområdet trots tveksamt och motsägelsefullt underlag från förvaltningen, precis som vid beställningen av 4-6 skola till centralorten härförleden. Beslutad investeringsbudget för bollhallen är 18 miljoner kronor, kalkylerat pris är nu 28 miljoner kronor.

Vi verkar faktiskt vara de enda som inte vill vara med på ständiga övertrasseringar av budget, och i förlängningen slöseri med skattemedel.

Detta var dock inte det enda beslutet som kan ifrågasättas. För i den av fullmäktige beslutade budgeten riktades specifikt en satsning på fritidsgårdar i kommunens ytterområden Hällevadsholm, Dingle och Hedekas. Av satsningen som sattes till 1 miljon kronor blev det nu bussturer två gånger i veckan till och från fritidsgården i Munkedal. Samtidigt projekteras högst eventuella så kallade nedslag i Svarteborg och Sörbygden vid något tillfälle i månaden. En del av de medel som öronmärktes till fritidssatsningen har dessutom gått till bibliotekspersonal.

ANNONS

Vi tycker att våra barn och ungdomar på landsbygden förtjänar mer än så, och de som inte vill förflyttas till centralorten för att fylla fritidsgården där ska heller inte behöva göra det!

Vidare beslutade Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna att allmänhetens bibliotek i Dingle skall stängas, något vi heller inte kunde ställa oss bakom. Att biblioteket i Dingle skulle stängas var dessutom ett krav för att få fram medel till fritidsgårdssatsningen som inte blev av.

Vi är garanten för en levande landsbygd, det har ni vårt ord på.

Mathias Johansson (SD)

Terje Skaarnes (SD)

Munkedal