Martin Pettersson Sverigedemokraterna
Martin Pettersson Sverigedemokraterna Bild: Pressbild

SD får väljare för att partiet kan vända utvecklingen till det bättre

"Vi kan återskapa det trygga och sammanhållna samhälle som vi en gång haft."

ANNONS

Replik till Lars Svensson 27 januari

LÄS MER:Därför ska du inte rösta på Sverigedemokraterna

Lars Svensson skriver i en debattartikel att det finns invandrare som är kriminella, misshandlar sina fruar, utnyttjar systemet och på andra sätt missköter sig. Han för därefter ett resonemang som avslutas med att han slår fast att en enskild individs handlingar icke rimligen kan användas för att kollektivt skuldbelägga en hel grupp av människor.

Efter att så ha fastslagit övergår han till att med grund i enskilda individers oförsvarbara kommentarer på sociala medier att svartmåla och kollektivt skuldbelägga en hel grupp av människor i form av ett politiskt parti. Den bristande logiken är uppenbar och tankarna förs till bibelcitatet ’Huru kommer det till, att du ser flisen i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga? (Matteus 7:3)’.

ANNONS

Lars har alltså i likhet med författarna till de oförsvarbara kommentarerna inget intresse av att föra ett konstruktivt resonemang med grund i sakliga argument utan vill istället försöka skrämma vanligt folk. Detta ointresse är anledningen till varför han inte kan förstå Sverigedemokraternas framgång i väljaropinionen. Saken är den att en växande andel av väljarkåren är idag lika ointresserade av Sverigedemokraternas krokiga väg till riksdagsinträdet som man är Socialdemokraternas mörka historia.

Politiska beslut och politiska prioriteringar har lett oss fram till dagens otrygga samhälle med sprängningar, skjutningar och bilbränder. Politiska beslut och politiska prioriteringar är också vad som kan leda oss till ett tryggare och mer sammanhållet samhälle. Den främsta anledningen till Sverigedemokraternas ökade väljarstöd beror alltså inte på att vi är fria från skuld till den politiska utvecklingen som har lett oss hit, väljarna röstar på oss för att de hyser en genuin förhoppning om att vi kan vända utvecklingen till det bättre. De röstar på oss med förhoppning om att vi kan återskapa det trygga och sammanhållna samhälle som vi en gång haft.

Martin Pettersson

Ordförande Sverigedemokraterna Uddevalla