”Att de har en åsikt om att dessa tre personer som jag känner skulle vara ’ansvarslös massinvandring till Sverige’ anser jag vara ett oerhört kränkande övergrepp – de har lagt ned runt 20 års utbildning för att bli det man drömt om”, skriver P-A Hultman.
”Att de har en åsikt om att dessa tre personer som jag känner skulle vara ’ansvarslös massinvandring till Sverige’ anser jag vara ett oerhört kränkande övergrepp – de har lagt ned runt 20 års utbildning för att bli det man drömt om”, skriver P-A Hultman. Bild: isabell Höjman/TT

SD har fel om arbetskraftsinvandringen

Sverigedemokraterna Martin Pettersson Heikki Klaavuniemi anger följande i ett svar på Per Jensen Kristeviks insändare där han berömmer några invandrare som behandlat honom på sjukhus.

ANNONS

Replik till Martin Pettersson (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD)

LÄS MER:Vi har ingenting emot arbetskraftsinvandring

LÄS MER:Visst har vi råd att ta hand om människor

”Vi har således aldrig emotsatt oss arbetskraftsinvandring av utländsk arbetskraft vars kompetens efterfrågas här på den svenska arbetsmarknaden. Vi emotsätter oss dock den ansvarslösa asylinvandringspolitiken i vilken mottagandet av ett globalt sett litet antal flyktingar prioriteras framför att hjälpa ett större antal flyktingar på plats." Lite längre ned i deras insändare anger dessa två sverigedemokrater följande: ”Per Jensen Kristeviks frågeställning bygger på den felaktiga uppfattningen att all invandring till Sverige är densamma. Så är det inte. Asylinvandring och arbetskraftsinvandring är två olika saker och behovet av arbetskraftsinvandring ursäktar inte en ansvarslös massinvandring till Sverige.”

ANNONS

Nu blev det totalt fel för herrar Martin Pettersson och Heikki Klaavuniemi. Dessa båda gillar inte asylinvandring som man själv anger. Båda tror att alla läkare och sjuksköterskor som är av utländsk härkomst i Sverige är arbetskraftsinvandring. Fel, fel och åter fel. Jag har i min bekantskapskrets två somalier som är utbildade läkare. Tror Pettersson, Klaavuniemi att dessa båda är arbetskraftsinvandrare? Självklart inte. Sedan känner jag en tjej som utbildat sig till pediatriker från Irak – tror Pettersson och Klaavuniemi att tjejen är arbetskraftsinvandrare? Självklart inte.

Att dessa båda herrar uttalar sig på grunder som är totalt fel händer ofta. Att de har en åsikt om att dessa tre personer som jag känner skulle vara ”ansvarslös massinvandring till Sverige” anser jag vara ett oerhört kränkande övergrepp – de har lagt ned runt 20 års utbildning för att bli det man drömt om. Men det kanske tillhör den sverigedemokratiska taktiken för att smutskasta andra människor.

P-A Hultman