Costumed participants take part in the Christopher Street Day parade in Berlin, Saturday, July 22, 2017.  (Gregor Fischer/dpa via AP)
Costumed participants take part in the Christopher Street Day parade in Berlin, Saturday, July 22, 2017. (Gregor Fischer/dpa via AP) Bild: Gregor Fischer

Sexualkunskapen i grundskolan måste bli mer HBTQ-inriktad

"Det är inte mitt eller andra HBTQ-personers ansvar att ge den informationen"

ANNONS

Många svenskar anser att sexualkunskapen är en viktig del av skolan. Det är viktigt att vi har sexualkunskap så att saker som tonårsgraviditeter kan bli färre. Men också så att vi är medvetna om diverse könssjukdomar och hur man skyddar sig mot dem och så att vi alla vet hur kroppen fungerar i allmänhet. Men trots den ökade medvetenheten och acceptansen kring HBTQ-personer i dagens samhälle, saknar den svenska sexualkunskapen utbildning kring detta. Sexualkunskapen i grundskolan måste bli mer HBTQ inriktad!

Till att börja med är HBTQ-personer fortfarande utsatta i samhället, vi tänker att vi har kommit långt och det är förvisso sant men å andra sidan har vi en lång väg att gå. Som HBTQ-person löper du större risk för att bli diskriminerad i skolan eller på arbetsplatsen. Tre utav fyra homosexuella män uppger att de någon gång varit utsatta för hatbrott som misshandel, olaga hot, ärekränkning, hets mot folkgrupp eller diskriminering. Ett exempel är min vän som blev ignorerad och utslängd av sin pappa på grund av sitt könsuttryck. Om sexualkunskapen var mer inkluderande hade fler personer fått möjlighet att ta del av information och därmed förstå sig på personer inom HBTQ. Människan är ofta fientlig mot det som vi inte vet något om. Om mer kunskap spreds tror jag också att fientligheten skulle minska.

ANNONS

När jag hade sexualkunskap i grundskolan nämndes inget rörande HBTQ förrän vi gick i 8:an. Vi diskuterade när homosexualitet legaliserades i Sverige och vi lärde oss innebörden av olika begrepp som transexuell och bisexuell samt att homosexualitet aldrig är ett val. Det var det, det nämndes inget om könssjukdomar, sexuell hälsa eller fördomar. Det är viktigt att sprida kunskap kring dessa saker och mer. Därför att oskyddat samlag är vanligast bland homosexuella, det är också bland den gruppen som antalet hivsmittade är högst. Om vi skulle ha en bredare sexualkunskap som talade om att kondom samt andra preventivmedel viktiga även bland homosexuella och vikten utav att testa sig, så tror jag att antalet smittade skulle minska.

Kanske tänker någon att den sorts utbildning skulle vara onödig om du inte tillhör HBTQ och bara skulle ta tid ifrån den vanliga utbildningen. Jag tycker att det är fel sätt att tänka, eftersom de personer som inte får till sig den informationen kommer leva med dessa personer kring sig. Har man då inte rätt information kan det lätt leda till missförstånd. Precis som att killar får undervisning om mens och kvinnokroppen eftersom man lever tillsammans. Om du själv inte är HBTQ-person, men i framtiden vill skaffa du barn, det finns inget som säger att ditt barn inte kommer ingå i HBTQ, då är det bra att veta hur du som förälder ska vara stöttande och förstående emot ditt barn. Det är inte heller så att elever som inte ingår i HBTQ inte vill lära sig, tvärtom, när jag själv gick i grundskolan frågade klasskamrater konstant frågor om HBTQ, många varav jag själv inte hade svar på. Därför tycker jag också att skolan måste vara mer inkluderande, det är inte mitt eller andra HBTQ-personers ansvar att ge den informationen.

ANNONS

Till sist vill jag säga att den psykiska hälsan är betydligt sämre bland HBTQ personer. Bara 40% av svenska HBTQ-personer anser att de har en god hälsa, jämfört med 60% utav alla utanför HBTQ-spektrumet. Jag ser att det stämmer, majoriteten av HBTQ-personerna i min närhet har haft ett självskadebeteende eller hamnat i en depression. De flesta skulle må bra av en mer inkluderande sexualkunskap, eftersom vi alla mår bra av att bli förstådda och representerade. Det är också viktigt för personer utanför HBTQ att förstå eftersom okunskap kan leda till mobbning eller diskriminering.

Min slutsats är att alla på något sätt skulle må bra av att få en mer involverande utbildning. Det skulle påverka HBTQ-personer positivt och skulle kunna förändra personers levnadsförhållanden och sättet man ser på varann. Därför måste sexualkunskapen idag bli mer HBTQ inriktad!

En ung studerande