”Frågan om offentligt eller privat ägande är naturligtvis en brännande ideologisk fråga, där förespråkarna för ’marknadslösningar’ medvetet bortser från fakta”, skriver Yngve Berlin (K).

ANNONS