Richard Jomshof (SD), Matheus Enholm (SD), Michael Rubbestad (SD)
Richard Jomshof (SD), Matheus Enholm (SD), Michael Rubbestad (SD) Bild: Riksdagen, Sverigedemokraterna

Självklart med språkkrav för de som arbetar i förskolan

Förskolan är en enormt viktig del av barnens uppväxt. Utöver familjen är det ofta i förskolan barnen spenderar merparten av sin tid och där man ges möjlighet att utvecklas som individer. Det är därför av central vikt att samhället kan säkerställa att barnen får den bästa tänkbara omsorgen, tryggheten och stimulansen för deras utveckling och lärande under sin tid i förskolan.

ANNONS

För en tid sedan kom flertalet rapporter om kraftigt bristande språkkompetens hos förskolepersonalen på flera håll i landet. Detta så till den grad att många pedagoger har svårt att förstå vad som sägs eller kunna göra sig förstådda.

Utöver att omfattande språkförbistring hos personalen kan leda till försämrad språkutveckling för förskolebarnen finns det även uppenbara hälso- och säkerhetsrisker, exempelvis i fall med allergiska barn som behöver särskild kost med tydliga instruktioner för att inte bli allvarligt sjuka.

Sverigedemokraterna har under flera år krävt att all personal inom förskolan ska ha goda kunskaper i svenska språket, men har som följd kritiserats av bland andra Socialdemokraterna. Alldeles nyligen meddelade dock utbildningsminister Anna Ekström (S) att man nu ser positivt på att vissa av Sveriges kommuner nu väljer att införa tydliga språkkrav för arbete inom förskolan.

ANNONS

Det är glädjande att fler ansluter sig till vår linje kring vikten av det svenska språket. Men faktum kvarstår att problemet hade varit betydligt mindre omfattande om regeringen tagit tag i problematiken för flera år sedan.

Om Socialdemokraterna verkligen menar allvar med sin svängning förutsätter vi att de – i samtliga kommuner – lägger fram förslag som säkerställer att all förskolepersonal kan uppvisa fullgoda kunskaper i svenska språket. De kan i så fall vänta sig Sverigedemokraternas helhjärtade stöd när frågan lyfts i kommunfullmäktige.

Richard Jomshof (SD)

Utbildningspolitisk talesperson

Michael Rubbestad (SD)

Ledamot i utbildningsutskottet

Matheus Enholm (SD)

Riksdagsledamot Fyrbodal

ANNONS