"Vi ser en stor omställning till elbilar och detta ställer stora krav på tillgång till laddningsmöjligheter", skriver Magnus Jacobsson och Conny Brännberg, Kristdemokraterna. På bilden en självkörande buss på Lindholmen i Göteborg.
"Vi ser en stor omställning till elbilar och detta ställer stora krav på tillgång till laddningsmöjligheter", skriver Magnus Jacobsson och Conny Brännberg, Kristdemokraterna. På bilden en självkörande buss på Lindholmen i Göteborg. Bild: Anders Ylander

Självkörande och flygande bilar kräver strategi

Vi behöver planera för ett helt annat sätt att hantera morgondagens transporter. Detta ställer stora krav på samordningen mellan kommuner, regioner och staten.

ANNONS

Goda kommunikationer är avgörande för Sveriges framtida utveckling. De behövs inte minst för att underlätta människors vardag men också för att minska arbetslösheten. Förstärkta kommunikationer möjliggör en rörligare arbetsmarknad med arbetspendling. Större arbetsmarknadsregioner bidrar till bättre matchning på arbetsmarknaden.

Kristdemokraterna vill öka satsningarna på biobränsle, vätgas samt eldrift av bilar och lastbilar. Vi ser en stor omställning till elbilar och detta ställer stora krav på tillgång till laddningsmöjligheter. Kristdemokraterna vill öka tillgängligheten till laddning runt om i landet. Ett sätt är att förändra den så kallade pumplagen så att bensinstationer ska kunna erbjuda el som alternativt drivmedel. Tekniken för induktiv laddning via elvägar bör också bejakas.

ANNONS

Utvecklingen går alltmer mot digitala och självkörande bilar. Det kan i dag kännas lite som science fiction, men kommer inom några år att bli ett vanligt inslag. I dag går bussarna enligt tidtabeller och har reglerade turer. Samtidigt pågår en snabb utveckling som handlar om ”vehicle on demand”. Om några år kommer det att finnas självkörande fordon som man hittar med hjälp av en app och kan åka med. Flera företag är med hjälp av nya lättviktiga material och effektiva batterier på väg att ta dagens drönare till att bli flygande bilar. Vi ser också en stark utveckling för eldrivna flyg.

Med anledning av de enorma förändringarna som sker kring utvecklingen av hur vi färdas så vill Kristdemokraterna ha en strategi för både självstyrande fordon och elfordon och stärka laddningsinfrastrukturen för både personbilar och lastbilar.

Magnus Jacobsson (KD)

riksdagsledamot

Conny Brännberg (KD)

regionråd

ANNONS