När insekterna minskar, blommorna blir färre och musslorna och fisk i havet saknas så är det tecken på en obalans, menar debattören.
När insekterna minskar, blommorna blir färre och musslorna och fisk i havet saknas så är det tecken på en obalans, menar debattören. Bild: Henrik Williamsson

Sjösätt en plan för att rädda den biologiska mångfalden

När insekterna minskar, blommorna blir färre och musslorna och fisk i havet saknas så är det tecken på en obalans, menar debattören.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Vi vet att hoten mot den biologiska mångfalden, liksom klimatförändringarna är stora, och risken är uppenbar att vi kan få svårigheter på flera olika områden i samhället. Vi behöver agera på många plan och skaffa oss gedigen kunskap och användbart underlag vid all planering. När insekterna minskar, blommorna blir färre och musslorna och fisk i havet saknas så är det tecken på en obalans, en obalans skapad av människan.

Genom årtionden har vi förändrat och trängt undan naturen, dels på grund av färre och intensivare jordbruk. En mer koncentrerad djuruppfödning på vissa platser och få betesdjur på andra platser.

Vi exploaterar och genomför stora byggprojekt av vägar och infrastruktur. Stora hallar och köpcentrum växer upp på mark där tidigare mat odlas, blommor blommat och insekter surrat.

ANNONS

Människan är beroende av ett friskt ekosystem. Vi människor tränger undan naturen samtidigt som vi menar att vi utvecklar samhällen städer och infrastruktur. Men konsekvenserna leder till påverkan av livsmiljöer för djur och växter. Och i förlängningen kan de ekosystem vi är beroende av, ge upp!

Vår påverkan, på naturen är enormt stor, men kunskapen och medvetenheten finns också. Vi behöver planera våra exploateringar utifrån en större hänsyn till naturen, ekosystemen och den biologiska mångfalden.

Ett förslag från oss i Miljöpartiet de gröna som vi vill initiera, är att ta fram en biologisk mångfaldsplan som verktyg för bättre planering vid byggen och infrastrukturprojekt. En biologisk mångfaldsplan, kan öka statusen och bädda för en ökad hänsyn för viktiga livsmiljöer för djur, växter och människor.

Tina Ehn,

regionkandidat, Västra Götaland, Fyrbodal för Miljöpartiet

ANNONS