Regionstyrelsens tidigare beslut om ett operationscentrum i Uddevalla är nödvändigt om köerna skall minska, skriver debattören.
Regionstyrelsens tidigare beslut om ett operationscentrum i Uddevalla är nödvändigt om köerna skall minska, skriver debattören. Bild: Stefan Bennhage

Ska patienterna behöva lida för operationer som dröjer?

I en debattartikel i Bohusläningen 17 juni 2021 har ett flertal läkare inom NU-sjukvårdens ortopedklinik på ett föredömligt sätt informerat om det lidande som långa väntetider för operationer medför och att det saknas personal och slutenvårdsplatser.

ANNONS

Detta är inget nytt problem utan har pågått i decennier, men vad skall man göra åt detta och hur kan det lösas? Har här tagit fasta på tre problemområden där en lösning kan finnas.

1. Allt flera ortopedpatienter söker akuten på NÄL med en orimlig arbetsbelastning för personal och orimliga väntetider för patienterna.

Ortopedklinikens uppdrag borde vara att ta hand om den akuta högspecialiserade vården och inte den akuta enkla bassjukvården. Dessa patienter skall skötas av primärvården genom tillgängliga vårdcentraler och jourmottagningar med flexibla öppettider. Att tilldela den högspecialiserade vården ytterligare resurser för att sköta enkla fall är kostnadsineffektivt, medför långa väntetider och dålig patientkontinuitet. I stället skall primärvården tilldelas resurser som kombineras med ett ökat uppdrag. I Sverige går endast 17 procent av hälso- och sjukvårdens resurser till primärvården vilket är kanske lägst i Europa. Våra jourcentraler har starkt begränsade öppettider och resurser vilket medför att patienterna rekommenderas: ”sök akuten på NÄL”. Ingen tycks väga in långa besvärliga resor mitt i natten för att sitta på akutmottagningen på NÄL i kanske ett halvt dygn.

ANNONS

Ta till exempel jourcentralen i Uddevalla som med omkringliggande kommuner servar en befolkning på drygt 110 000 (sommartid vistas kanske dubbelt så många inom detta område) Här borde det finnas kompetens att röntga, sy sårskador, sköta stukningar, enkla frakturer och infektioner med möjlighet att lägga på ett enkelt fixationsbandage. Dessutom finns redan nu dygnet runt möjlighet att rådfråga en ortopedspecialist på NÄL, diskutera digitala röntgenbilder och i samråd besluta om behandlingsupplägget som sällan borde generera ett akutbesök på NÄL. Detta är ett ”normalt” omhändertagandesätt i våra grannländer. Vidare vore det ytterst naturligt att jourcentralen i Uddevalla flyttas från svårtillgängliga Dagson vårdcentral till Uddevalla sjukhus där både tomma lokaler, gott om parkering och tillgång till röntgenundersökningar och annan laboratorieverksamhet finns. Den största stötestenen för detta är förmodligen politikernas tidigare beslut om en nollvision för all akutverksamhet på Uddevalla sjukhus.

2. Primärvård och kommuner bör få ett betydligt större ansvar att ta hand om våra äldre multisjuka för att förhindra onödiga inläggningar på NÄL.

I nuläget är det bara 2 – 4 procent av dessa patienter som kommer till akuten med läkarremiss! Anhöriga eller sköterskan på äldreboendet noterar att patienten har ramlat eller spontant fått begränsad rörelseförmåga och behöver skickas till NÄL. Våra allt sjukare äldre behöver klart mera tillsyn med högre grad av läkarkontinuitet och därigenom förebygga onödiga akutbesök.

ANNONS

3. Uddevallas sjukhus regionala uppdrag för planerad specialistvård bör förverkligas.

Regionstyrelsens tidigare beslut om ett operationscentrum i Uddevalla är nödvändigt om köerna skall minska. Att få upp volymerna för viktig planerad sjukvård på ”hemmaplan” kräver förmodligen bättre tillgång till intensivvård och en mera självständig roll inom NU-sjukvården. Då kan en stabil året runt verksamhet för planerad vård etableras. Stora avbräck för att hjälpa till med återkommande akuta sjukvårdsbehov på NÄL bör undvikas för att personalen skall få större arbetsro och koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Det borde vara hög tid för regionen att infria sitt löfte att minska beställningarna av dyr privatvård och visa att Uddevalla sjukhus är viktigt för hela regionen.

Bergfinn Tveit, Uddevalla.
Bergfinn Tveit, Uddevalla.

Visserligen kan det behövas mera pengar till sjukvården, men skall tillgängligheten och kvaliteten förbättras behövs strukturella reformer. Först då kan belastningen på våra akutmottagningar och slutenvårdsavdelningar avlastas och skapa utrymme för flera ortopediska operationer.

Bergfinn Tveit

F.d. klinikchef Uddevalla sjukhus