Statshus, statshuset, Blåkulla, kommunhus, Uddevalla kommun.
Statshus, statshuset, Blåkulla, kommunhus, Uddevalla kommun. Bild: Ronny B Nilsson

Ska tjänstemännen alltid be politikerna om lov?

Så fungerar inte yttrandefriheten

ANNONS

Slutreplik till Roger Johansson om arbetsmiljö och ansvar

LÄS MER:Det är politiken som styr kommunen

Roger Johansson har nu stöpt om sin kritik. Nu heter det att tjänstemännen, i den ordning som Roger Johansson vill ha, ska kunna svara på frågor efter beredning och beslut från nämndens sida. Från munkavle till nådigt medgivande från nämndens sida. Eller?

Roger Johansson utvidgar sin kritik med att det är helt ok att tjänstemän torgför både åsikter och fakta offentligt kring frågor och ärenden bara nämnden först har fattat beslut i ärendet. Detta anser Roger Johansson vara en mera lämplig ordning?

Med all respekt, Roger Johansson, så fungerar varken yttrandefriheten eller den lagbundna skyldigheten att lämna ut uppgifter till media eller andra intresserade. Lämplighet har överhuvudtaget inte med saken att göra, detta med hänvisning till samma lagar och kommunalt, politiskt beslutade, regler.

ANNONS

LÄS MER:Alla anställda ska kunna prata med media

Det är intressant att sätta in Roger Johanssons åsikter i ett större perspektiv. Tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen fattar ett stort antal beslut varje år på så kallad delegation. Detta innebär att den enskilde tjänstemannen har fått en form av fullmakt att fatta beslut å nämndens vägnar. Delegationsbesluten redovisas därefter i efterhand till nämnden som har att godkänna eller ej.

LÄS MER:Både politiker och tjänstemän ska kunna svara på frågor

Menar Roger Johansson på fullt allvar att inga beslut och/eller underlag , inklusive delegationsbesluten, ska få kommuniceras till utåt innan nämnden har fattat beslut eller godkänt underlag eller delegationsbeslut? Gäller detta även beslut som rör andra delar av kommunen exempelvis interna remisser och beslut gentemot övriga förvaltningar?

Roger Johansson är tydlig med att det är politikerna som bestämmer och fattar beslut i en politiskt styrd organisation. Vidare påstår Roger Johansson att politikerna skulle vara förhindrade att lägga sig i organisationsfrågorna.

Med ovanstående slår Roger Johansson inte bara in en vidöppen dörr. Han visar dessutom , återigen, att han uppenbarligen inte förstått sitt eget fulla ansvar som politiker.

Arbetsgivaren äger rätten att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren äger rätten att utforma organisationen. Arbetsgivaren äger rätten att fatta beslut.

Detta är axiom för att inte säga Mose stentavlor för alla som är fackligt förtroendevalda för Vision. Vi ifrågasätter aldrig detta, någonsin!

ANNONS

Formerna för hur arbetsgivaren fattar beslut, hur arbetsgivaren leder och fördelar arbetet samt arbetsgivarens utformning av organisationen kan vi däremot ha åsikter om och av och till ifrågasätta. I vissa fall driver vi till och med våra åsikter gentemot arbetsgivaren. Detta sker då med lagstöd från vår sida.

Kommundirektören har en samordnande roll i den verkställande delen av kommunen (tjänstemannasidan). Ansvaret för arbetsmiljön däremot ligger ytterst på respektive politiskt sammansatt nämnd. Kommunstyrelsen, KS, utövar så kallad uppsiktsplikt gentemot nämnderna samt rapporterar till kommunfullmäktige. Denna ordning infördes av den förrförra borgerliga majoriteten i Uddevalla kommun.

Den yttersta beslutande makten och arbetsgivaransvaret ligger med ovan som grund på dig Roger Johansson och alla andra valda politiker.

Med detta avslutar jag min del av debatten för denna gång.

Med vänlig hälsning

Sten Carlsund

Huvudskyddsombud Vision Uddevalla