Ska VGR anställda behöva leva på bidrag?

Västra Götalandsregionens politiker borde fundera allvarligt över hur man hanterar sina anställda, menar debattören.

ANNONS
|

Som anställd i Västra Götalandsregionen har många upplevt en ansträngd sommar och kommer nu tillbaka till en verksamhet som år efter år inte hittar lösningar på bemanningsproblemet och som vägrar satsa på rimliga löner.

En medicinsk sekreterare beskriver det: ”Det har varit en mycket tuff och stressig sommar 2022. Det har varit väldigt svårt att rekrytera semestervikarier, och bristen har i sin tur har lett till mycket långa köer. Till följd av detta har många kollegor arbetat dubbla arbetspass, delvis blivit beordrade. Då det har varit ett stort inflöde av patienter och mycket ansträngt på sjukhuset.”

Vårt politiska styre vill för 2023 räkna upp budgeten med 2 procent.

ANNONS

Detta till trots att man i sitt budgetunderlag skriver ”Likviditeten är fortsatt hög i Västra Götalandsregionen och låg i slutet av december 2021 på 21 265 mnkr.”

Detta är för mig som facklig totalt oansvarigt av våra politiker.

Hur tänker man? Ser politikerna i regionen inte vad man sänder för signaler till alla anställda. Våra och andra fackförbunds medlemmar har kämpat i flera år för att hantera en oerhört belastande pandemi, och sommar efter sommar med underbemanning och överbeläggningar. För det vill ni styrande ”belöna” de anställda med kanske 2 procent.

Vision vill då medvetandegöra våra styrande politiker om läget i Sverige i dag.

• Under 2022 har inflationen i medel legat på runt 7 procent

• Matpriser har ökat med i över 10 procent i snitt, medan basvaror som mejeriprodukter ökat med runt 20 procent

• Elpriset har senaste året ökat med cirka 220 procent

• Drivmedelspriserna har rusat i väg

• Räntorna ökar vecka för vecka

Som helhet visar KPI att priserna nu är nästan fyra gånger så höga som 1980, givet samma levnadsstandard som 1980.

Västra Götalandsregionens politiker borde fundera allvarligt över hur man hanterar sina anställda.

Ta chansen att se över er lagda budget, för inte kan ni väl vara stolta över denna satsning när ni samtidigt stoltserar med vilken god likviditet vi har. Tycker ni, våra styrande att anställda i regionen ska behöva bidrag vid sidan av lönen för att kunna överleva? Vision undrar hur vissa av våra medlemmar ska ha råd bo eller att ta sig till och från sina jobb med skenande priser och stagnerande löner.

ANNONS

Och slutligen, hur mycket av er budgetökning på 2 procent blir kvar till löner efter att verksamheterna betalt sina ökade fasta kostnader?

Till våra politiker säger vi visa mod och satsa på personalen, för vad är vi utan den?

Jonas Ericsson

avdelningsordförande Vision Västra Götalandsregionen

ANNONS