Skärp sexköpslagen nu!

Sugardejtingsajter måste förbjudas menar Annika Strandhäll (S) och Janette Olsson (S).

ANNONS

En grupp som ständigt lever i samhällets skugga är kvinnor och barn som utsätts för prostitution och människohandel.

Även om prostitution i gatumiljö fortsätter att minska i svenska städer ökar antalet webbplatser för försäljning av sexuella tjänster. Digitaliseringen har också lett till att barn riskerar att utnyttjas i större utsträckning än tidigare och inte minst så kallade sugardejtingsidor lockar yngre personer, som troligtvis inte hade köpt eller sålt sex i andra sammanhang, in i prostitution.

Annika Strandhäll
Annika Strandhäll Bild: Erik Simander/TT

Rapporten konstaterar också det vi redan vet, att kvinnor med erfarenhet av prostitution uppvisar höga nivåer av ohälsa, oro och brottsutsatthet. Och att vi måste bryta efterfrågan för att komma åt problemet.

ANNONS

Samtidigt konstateras att många män som köper sex inte uppfattar sitt sexköp som felaktigt. Det som främst oroar dem är i stället att familj, vänner och bekanta ska få veta om det eller att de ska bli dåligt bemötta av myndigheter. Det är nu hög tid att utveckla den nu drygt 20 år gamla svenska sexköpslagen.

Det var S-kvinnor som tog kampen för att sexköpslagen infördes och vi fortsätter ständigt vårt arbete mot handeln med kvinnors och barns kroppar.

Janett Olsson
Janett Olsson

Idag är straffet för sexköp böter eller max ett års fängelse, men i princip ingen lagförs för brottet. Bötesbelopp betalas vanligtvis ut på plats och förövarens stora oro, att utomstående får veta om brottet, blir därmed obefogad. För att visa på brottets allvar och avskräcka fler från att köpa sexuella tjänster anser S-kvinnor att sexköp alltid ska leda till ett frihetsberövande straff. Förslaget finns men måste bli lagstiftning.

Vidare måste den svenska sexköpslagen gälla för svenska medborgare som köper sexuella tjänster utomlands, sugardejtingsajter måste förbjudas och orosanmälan ska göras när sexköparen är förälder.

Med en förstärkt sexköpslag kan Sverige fortsätta att gå i täten mot prostitution och människohandel och tydligt visa att handel med människors kroppar alltid är oacceptabelt.

Annika Strandhäll

ANNONS

Ordförande S-kvinnor

Janette Olsson

S-kvinnors förbundsstyrelse

ANNONS