Det är på tiden att svenska staten, regionerna och kommunerna tar bättre hand om medborgarnas surt förvärvade pengar än att stoppa dem i halsen på islamistisk, samhällsomstörtande verksamhet, skriver Torsten Torstensson (C).
Det är på tiden att svenska staten, regionerna och kommunerna tar bättre hand om medborgarnas surt förvärvade pengar än att stoppa dem i halsen på islamistisk, samhällsomstörtande verksamhet, skriver Torsten Torstensson (C). Bild: Gemunu Amarasinghe

Skattepengar ska inte användas till islamistisk verksamhet

Nyligen kunde man i kvällspressen läsa att svenska staten, regionerna och kommunerna, under den senaste femårsperioden, gjort affärer med bolag eller organisationer ägda eller drivna av utpekade islamister för ofattbara 1,2 miljarder svenska kronor.

ANNONS

Granskningen har gjorts av Nyhetsbyrån Siren som kontrollerat ett 50-tal bolag och organisationer där man har kartlagt 550 identifierade personer med koppling till radikal islamism i Sverige. För en överväldigande del av transaktionerna står Skolverkets statsbidrag men enligt Skolinspektionens jurist måste man ”agera opartiskt och respektera grundläggande fri- och rättigheter såsom yttrande- och föreningsfrihet och därför finns det begränsningar i myndighetens möjligheter att beakta uttalanden som företrädare gjort”. Om jag tolkar Skolinspektionen rätt så innebär detta alltså att islamistiska extremister kan utnyttja naiva svenska regler och dåliga kontrollsystem för att skapa ett parallellt samhälle med helt andra subversiva åsikter, man häpnar. Trots att kontrollerna skärpts, sedan drygt ett år, är det endast två skolor som har stoppats sedan dess.

ANNONS

Ett 20-tal myndigheter, bland annat Åklagarmyndigheten, har dessutom gjort affärer, främst inom livsmedels- och restaurangbranschen, med bolag kopplade till extremistanknytningar men även flyttbolag och familjehem är branscher som nyttjats. Terrorexperten Magnus Ranstorp konstaterar att skattepengar delats ut utan någon systematisk uppföljning och även Säpo har reagerat på samma sak.

Syftet med extremisternas affärsverksamhet är dels rent ekonomiskt men framför allt en möjlighet att kontrollera och påverka. Svenska skattebetalare finansierar alltså våldsbejakande återvändare från IS och bokstavstrogna salafister som är emot allt vårt samhälle står för såsom demokrati och jämställdhet. Man isolerar på så sätt också ungdomar från det icke-religiösa samhället, en nog så allvarlig aspekt.

Ur moraliska aspekter men även utifrån det stora skattetrycket i Sverige är det sannerligen på tiden att svenska staten, regionerna och kommunerna tar bättre hand om medborgarnas surt förvärvade pengar än att stoppa dem i halsen på islamistisk, samhällsomstörtande verksamhet.

Torsten Torstensson (C)

ledamot kommunfullmäktige Uddevalla