Skattereformer för en återupprättad arbetslinje

Vilka förslag som förverkligas, i vilken utformning och vid vilken tidpunkt, kommer avgöras i höstens budgetförhandlingar, menar debattörer.