Skattesmäll räddar inte klimatet

För en hållbar och trovärdig miljöpolitik krävs att företagandets villkor tas med i beräkningen.

ANNONS

Under den nuvarande regeringen har företag och företagare påförts många nya skatter. Särskilt påtagligt är det på transportområdet.

Flygskatt har införts, kilometerskatt övervägs, skatterna på bensin och diesel har höjts, fordonsskatten likaså. Samtidigt har förmånsbeskattningen av bilresor förbi trängselstationer höjts och om ett par år kan vissa bilar förbjudas köra i särskilda miljözoner. En utredning är tillsatt att utreda reseavdraget, och resultatet kan bli påtagliga försämringar.

Ett skäl till detta är förstås att det anses politiskt okontroversiellt att höja skatter som motiveras med miljö- och klimatskäl. Ekonomiprofessorn Runar Brännlund påpekar dock att flygskatten och den nya fordonsskatten, bonus-malus, är dåligt utformade styrmedel sett till att de beskattar resan eller färdmedlet – men inte det miljöskadliga utsläppet. Det gör att dessa skatter inte uppnår sin påstått avsedda miljöeffekt, samtidigt som resenärer och företag drabbas av högre kostnader.

ANNONS

Om man vill minska klimatpåverkan kan man beskatta utsläpp av exempelvis koldioxid med en skatt per utsläppsenhet som motsvarar priset för skadan. Detta kallas ibland för ”polluter pays principle”. Problemet är att skatter på transporter inte kan höjas i all oändlighet utan att det slår mot svenska företags konkurrenskraft.

Att sänka skatterna på sådant vi vill se mer av, som arbete och utbildning, och höja dem på sådant som är skadligt, som klimatförsämrande utsläpp, är i grunden vettigt. Men när miljöskatter börjar användas som bekväm intäktskälla för staten, förlorar de sin legitimitet hos medborgarna som tvingas betala dem.

Många företagare är beroende av både sin bil och andra transporter för sin verksamhet. När Sverige dessutom redan har världens högsta koldioxidskatt, tycks det som att ytterligare förslag till skattehöjningar på drivmedel och fordon snarare har till syfte att klämma mer skattekronor ur företagare och fordonsägare, snarare än att rädda klimatet.

För en hållbar och trovärdig miljöpolitik krävs att företagandets villkor tas med i beräkningen. Utan framåtblickande företag hade många av de viktiga teknikframsteg på miljö- och klimatområdet som gjorts de senaste åren aldrig skett. Men företagen kan inte förväntas frambringa morgondagens gröna teknik om de ständigt påförs nya skatter. Inför valet vill vi se ett grönt företagsamt tänkande från politiken, inte nya skatter på företagare!

ANNONS

Mikael Erlandson

regionchef Företagarna Västra Götaland

Monica Crusner

ordförande Företagarna Västra Götaland.