Fler kommer att åka skidor än åka med Lysekilsbanan, tror skribenten.
Fler kommer att åka skidor än åka med Lysekilsbanan, tror skribenten. Bild: Bengt Öberg

Skidspår är bättre än järnvägsräls på Lysekilsbanan

Ronald Rombrant: Till och med som skidspår kommer Lysekilsbanan förmodligen till större nytta jämfört med idag

ANNONS

Replik till Yngve Berlin om Bohusbanan

LÄS MER:Varför inte skidspår på Lysekilsbanan, Rombrant?

Ja Berlin (K), till och med som skidspår kommer Lysekilsbanan förmodligen till större nytta jämfört med idag, då den inte används av någon. Berlin (K) plockar ut och skruvar på det som passar honom ur min svarsinsändare om Lysekilsbanan.

Lysekilspartiet har gått till val på att utveckla Södra hamnen och Brastad centrum. Vi har också gått till val på att bygga boenden för äldre för att få igång flyttkedjor, vilket bland annat syftar till att ”frigöra” bostäder i kommunen som kan köpas av exempelvis barnfamiljer. Dessutom är företagsklimatet en prioriterad fråga, där vi hamnar i absoluta botten. Alla dessa frågor kan på ett eller annat sätt påverkas av vad som sker i Södra hamnen.

ANNONS

LÄS MER:Oanvänd järnväg är ett systemfel

Att utveckla Södra hamnen skulle sätta igång positiva spiraler och i hög grad bidra till att stärka kommunens attraktivitet. Vi skulle exempelvis kunna använda en del av Södra hamnen till bostäder, varför inte någon typ av seniorboende? Om får vi ordentlig fart på utvecklandet av Södra hamnen finns chans att optimism och framtidstro börjar gro, vilket garanterat kommer att smitta av sig på företagsklimatet.

Ett av våra ledord är långsiktighet. Vi kan tyvärr inte se att Lysekilsbanan har någon framtid. Vårt tänk utgår från detta.

Faktum är att det krävs hundratals miljoner för att få ordning på Lysekilsbanan. Visst, det finns de som tror att staten har oändliga resurser, men det är mer än lovligt naivt att tro att regeringar skulle lägga stora summor skattemedel på orter med ringa och vikande befolkning eller satsa på småhamnar när behoven är så oändligt mycket större vid andra strategiskt utpekade hamnar och transportleder.

I södra hamnen tar banan i anspråk mark som vi skulle kunna använda till exempelvis bostäder, till småskalig industri eller handel. Till och med att använda Södra hamnen som en p-plats hade varit till fördel för Lysekils skattebetalare jämfört med det förfall vi nu åser. En stor del av infrastrukturplaneringen som sker i kommunen påverkas av banan. Åtgärder som byggande av vägar, rondeller, viadukter fördyras eller skjuts på framtiden på grund av Lysekilsbanan.

ANNONS

För att exemplifiera vad ovissheten med banan orsakar: Fiskhamnskajen i Södra hamnen behöver renoveras, förvaltningen har föreslagit att 30 miljoner ska investeras i kajen. Hur klokt är det att lägga dessa summor på något där vi inte vet om området ska användas för en utbyggd järnväg? Ovissheten medför att det blir rationellt att endera skjuta på investeringarna eller bara gör något väldigt kortsiktigt. Privata investerare resonerar förstås på samma sätt, det finns ingen som satsar en krona om risken är stor att pengarna bokstavligt hamnar i sjön.

Som sagt, för att kunna planera långsiktigt vore det mot denna bakgrund bäst att Trafikverket fattade beslut om att lägga ned Lysekilsbanan.

Varför inte skidspår på Lysekilsbanan, frågar Berlin (K). Ja varför inte, tveklöst kommer fler att ha glädje av den som ett skidspår än som järnväg, som ingen använder.

Ronald Rombrant

Lysekilspartiet