"Nu finns en hoppande majoritet som i elfte timmen vidare vill utreda möjligheterna att bygga ut och bygga till Munkedalsskolan och Bruketskolan."
"Nu finns en hoppande majoritet som i elfte timmen vidare vill utreda möjligheterna att bygga ut och bygga till Munkedalsskolan och Bruketskolan." Bild: Andreas Carlsson

Skolan i Munkedal ska inte användas för röstfiske

Vad ska vi politiker säga till våra ungdomar när de frågar om vi gjorde allt vi kunde för deras skolgång?

ANNONS

Det är med stolthet vi nu ser att skolorna utanför centralorten har moderniserats och fått uppfräschade lokaler att bedriva god undervisning i.

När det nu är dags att starta upp framtidssäkring av skolorna i Munkedal, dit vi har störst inflyttning och störst behov av nya lokaler, så dröjer besluten.

I Munkedal har skolan blivit en slagpåse som partier använder snarare för röstfiske än att se till vad som är barnens bästa.

LÄS MER:Ombyggnad av skolor kan bli lika dyrt som att bygga nytt

Vi moderater tycker att skolan är viktig eftersom det är där vi lägger grunden för våra barns framtida högre studier och yrken. Vi är beredda att arbeta hårt för att ge våra barn den bästa skolan. Det är därför provocerande när andra partier hellre ser skolan som ett sätt att fiska röster än att ta de beslut som krävs för att komma i gång med bygget av ny skola.

ANNONS

Både kommunens högst beslutande organ och barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en nybyggnation intill Kungsmarksskolan. Detta har kostat våra skattebetalare omkring en miljon kronor för framtagande av ritningar, geologiska undersökningar och arbetsgrupper tillsatts för att kunna bygga den bästa skolan. Nu finns en hoppande majoritet som i elfte timmen vidare vill utreda möjligheterna att bygga ut och bygga till Munkedalsskolan och Bruketskolan. Utredningar som inte bara kommer skjuta förnyelsen av skolan på framtiden utan dessutom skapar nya kostnader i miljonklassen som inte når skolans kärnverksamhet.

Det är inte ansvarsfullt använda skattekronor!

LÄS MER:Stora skolor ger inte bättre studieresultat

Så när frågan kommer, gjorde politikerna allt de kunde för elevernas bästa eller var det mandatfördelningen kommande valrörelse som stod i fokus?

Christoffer Rungberg (M)

ledamot barn- och utbildningsnämnden

Jan Hognert (M)

kommunstyrelsens ordförande

Ulla Gustafsson (M)

ordförande välfärdsnämnden

Ann-Sofie Alm (M)

riksdagsledamot

Johanna Espenkrona (M)

ersättare barn- och utbildningsnämnden

Linus Svanberg Andersson (M)

ersättare barn- och utbildningsnämnden

Martin Svenberg Rödin (M)

ordförande kultur- och fritidsnämnden

Linda Wighed (M)

ledamot välfärdsnämnden

LÄS MER:Kristdemokraterna vill ha en skola i varje kommundel