Skolrenoveringar kräver helhetstänk

Tobias Bernhardsson (C): En ny upphandling kommer behöva genomföras

ANNONS

Svar till Socialdemokraterna angående Höjdenskolan.

LÄS MER:Obegripligt beslut om Höjdenskolan

Ulla Börjesson (S) med flera skriver i lördagens tidning att man ej förstår beslutet om att tacka nej till den option i upphandlingen som motsvarar renovering av delar av flygel A i Höjdenskolan. Vill därför passa på att ge en förklaring till hur situationen ser ut.

LÄS MER:Beslut om renovering bakom ny skoldebatt

Under hösten har en del av Höjdenskolan renoverats invändigt och en stor del av byggnaden har fått en utvändig uppfräschning avseende tak och fasad. Dock återstår insidan av flygel A, inklusive matsal och kök, och hela förskolan. Vi kan därmed konstatera att en ny upphandling kommer behöva genomföras för att Höjdenskolan ska kunna anses vara som renoverad och arbetsmiljön för barn, elever och personal därmed vara säkrad.

ANNONS

LÄS MER:Lyft blicken och bygg nytt på Höjden

Färgelanda kommun står inför omfattande investeringsbehov vilket kräver sin planering, i form av underhållsplanering, verksamhetsbehov och politisk inriktning. Denna del borde givetvis ha landat på plats tidigare. Vi har dock att laga efter läge och kommer därför att lägga stor vikt vid att under våren arbeta fram en plan med helhetstänk där vi hoppas nå en bred politisk enighet kring hur vi gemensamt vill använda våra skollokaler och där vi ser till att de är trygga och ändamålsenliga. Redan nu intensifierar kommunen sitt arbete med att ta fram en nulägesanalys som kommer att ligga till grund för investeringsplaneringen framåt. På så vis sätter vi elever, arbetsmiljö och hållbarhet i fokus.

Tobias Bernhardsson

Kommunstyrelsens ordförande, Färgelanda