Det krävs en nationell handlingsplan för att bekämpa denna skammens kultur, där alla samhällets delar har kunskapen om hederskulturens bedrägligheter och brott, skriver Ann-Sofie Alm (M).
Det krävs en nationell handlingsplan för att bekämpa denna skammens kultur, där alla samhällets delar har kunskapen om hederskulturens bedrägligheter och brott, skriver Ann-Sofie Alm (M).

Skrämmande okunskap om hederskultur

Sverige ska ha nolltolerans mot hedersrelaterat förtryck. Att flickor blir bortgifta är en del av detta förtryck. Men innan barn utsätts för detta övergrepp har det ofta funnits gott om andra varningstecken. Det kan handla om att de inte får delta i vissa skolämnen, eller att de måste gå raka vägen hem när klasskamraterna efter skolan går till fotbollsplanen.

ANNONS

Tyvärr brister ofta kunskapen om hederskultur bland de vuxna som möter eleverna varje dag. Om personalen i skolan inte ser signalerna, eller inte vet hur de ska agera när de misstänker att hederskultur begränsar ungas frihet, kommer de att förbli passiva.

Ingen skugga ska falla över landets pedagoger. Okunskapen är nämligen lika stor på kommunal nivå. Och för den delen även hos regeringen.

Vi är ett land som älskar att göra undersökningar och föra statistik. Genom att exempelvis fråga skolungdomar om deras alkoholvanor, får vi ett underlag som vägleder oss till vilka åtgärder som behövs. Men av någon anledning så avstår vi från att skaffa oss nödvändig kunskap om hur hederskultur begränsar ungas liv i Sverige.

ANNONS

Hur många barn befinner sig i riskzonen att föras bort till utlandet och där giftas bort mot sin vilja? Svaret är att vi inte vet. Och det är skamligt.

Varför bryr vi oss som land inte mer om detta? Är det av rädsla att anklagas för främlingsfientlighet? I så fall är det befängt. Att kämpa mot hedersrelaterat förtryck handlar om att visa omsorg om alla människor i vårt land, oavsett var de har sina rötter.

Den som hävdar att kampen mot hederskultur göder rasism borde svara på denna fråga: Varför ska bara en del medborgare få åtnjuta den frihet och de rättigheter vi andra tar för givna? Den verkliga främlingsfientligheten är att blunda för hur hederskulturen begränsar en del ungas frihet. Hederskulturen fråntar dem makten över beslut som bara de har rätt att fatta, såsom att själva avgöra vem de vill gifta sig med. Hederskulturen berövar dem deras barndom.

Det är dock inte bara flickor som lider till följd av hederskulturen. Hela familjer drabbas av dessa förkastliga idéer om mannen överlägsenhet som sedan länge borde slängts på historiens skräphög. Pojkar förväntas bevaka sina systrar så att en kyss i sommarnatten inte ska fläcka ned familjens heder. Tids nog blir många av dessa unga män förövare, men från början var de offer.

ANNONS

Även mödrar är en del av detta frihetsfientliga värdesystem. En gång var de unga flickor som kanske giftes bort eller tvingades till könsstympning. Nu är de med och blundar och fortplantar förtrycket.

Det krävs en nationell handlingsplan för att bekämpa denna skammens kultur, där alla samhällets delar har kunskapen om hederskulturens bedrägligheter och brott.

Under sommarlovet har ett antal flickor tvingats in i äktenskap de inte själva valt. Hade vi vetat vilka som fanns i riskzonen för att föras bort i hederskulturens namn hade vi kanske kunnat förhindra det. Nu står deras skolbänkar tomma, och medan deras klasskamrater funderar på vad de ska bli när de blir stora är dessa flickor redan dömda till ett liv i ofrihet. Det gör så fruktansvärt ont att veta.

Om vi genom att öka vår kunskap kan förhindra ett enda av dessa tvångsäktenskap är det värt varje satsad krona.

Ann-Sofie Alm

riksdagsledamot (M)

ANNONS