"Vi vill att kommunerna själva får peka ut kust, sjöar och vattendrag där man vill ha strandskydd om 50 meter eller ett utvidgat strandskydd om maximalt 100 meter", skriver Robert Larsson (M).

ANNONS