År 2019 besökte statsminister Stefan Löfven (S) Klippans Bruk AB i Klippan. Nu drabbas företaget av bristen på el, skriver Johan Hultberg (M).
År 2019 besökte statsminister Stefan Löfven (S) Klippans Bruk AB i Klippan. Nu drabbas företaget av bristen på el, skriver Johan Hultberg (M). Bild: Johan Nilsson/TT

Skyhög nota för den rödgröna energipolitiken

Effekt och el behövs ju årets alla dagar och dygnets alla timmar, även när det är kallt och när varken solen skiner eller vinden blåser, skriver Johan Hultberg(M).

ANNONS
|

En viktig förklaring till Sveriges framgångssaga som industrination har varit tillgången till klimatsmart el till konkurrenskraftiga priser. Men nu har Sverige en elkris som får allvarliga konsekvenser för svenska företag, för vårt lands klimatomställning liksom för vanliga hushåll som tyngs av allt fetare elräkningar. Under hösten har elpriserna varit omkring dubbelt så höga som normalt vid denna tid på året. Elpriset har slagit rekord gång på gång, senast måndagen den 6 december då elpriset var hela 6:49 kronor per kilowattimma för oss kunder i Syd- och Mellansverige. Klippans Bruk har sagt upp var tredje anställd på grund av de skenande elpriserna men också här i Bohuslän har vi gått minste om jobb och företagsetableringar på grund av elkrisen. Bara i Uddevalla beräknas det handlar om 1500 jobb de senast åren och från kommunen har man gått ut och varnat medelstora och stora företag för elsituationen.

ANNONS

Nu krävs en omläggning av svensk energipolitik för att trygga jobb, tillväxt och för att möjliggöra en snabb klimatomställning. Eftersom notan för den rödgröna energipolitiken här och nu är skyhög behövs också akuta åtgärder för att mildra effekterna av den misslyckade politiken. Därför föreslår Moderaterna att skatten på el tillfälligt slopas under januari och februari nästa år. Detta för att kompensera för de kraftigt ökade elkostnader som drabbar vanliga konsumenter. Vårt förslag innebär en skattesänkning på omkring 1500-2000 kr i månaden för hushåll med en normal villa men vårt förslag gäller även för tjänsteföretag som betalar full elskatt.

När man lyssnar på företrädare från Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan man missledas att tro att de rekordhöga elpriserna liksom effekt- och kapacitetsproblemen inom det svenska elsystemet inte har med den förda svenska energipolitiken att göra. Som om det inte skulle spela någon roll att Sverige avvecklat sex av tolv kärnkraftreaktorer. Vi moderater försökte in i det sista, tillsammans med SD, KD och L, rädda kvar Ringhals 1 och 2 men S, MP, C och MP röstade nej. Därför stängdes reaktorerna vid årsskiftet 2019/2020. Ett beslut vars konsekvenser nu är mycket kännbara och som regeringen behöver ta ansvar för. Istället för att presentera åtgärder för att lösa elkrisen fortsätter dock regeringen att spela ner problemen. Sverige har minsann ett elöverskott är svaret från den nya energiministern Farmanbar (S). Det är förvisso sant att Sverige på årsbasis alltjämt producerar mer el än vad vi konsumerar men när det blir kallt och när vinden inte blåser då får Sverige problem. Då tvingas vi importera smutsig kolkraft och dra igång oljekraftverket i Karlshamn för att få tillräckligt med el och effekt i systemet. Så ska vi inte ha det.

ANNONS

Moderaternas besked är tydligt. Vi behöver slå vakt om vattenkraften, också den småskaliga, och vi behöver mer kärnkraft liksom bättre utbyggda elnät. Vi vill lägga om energipolitiken så att den utgår ifrån att vi ska ha ett fossilfritt snarare än ett 100 % förnybart elsystem. Vi vill satsa på en ny forskningsreaktor och ge de planerbara kraftslagen betalt för sin leverans av inte bara kilowatt utan också av nödvändig stabilitet i elsystemet. Effekt och el behövs ju årets alla dagar och dygnets alla timmar, även när det är kallt och när varken solen skiner eller vinden blåser. För att stärka kraft- och fjällvärmen vill vi ta bort avfallsförbränningsskatten. Regeringen behöver även omgående fatta beslut om djupförvaret för kärnavfall. Regeringens förhalning av den viktiga frågan har skapat onödig osäkerhet och enorma kostnader. Genom att säkerställa att det finns mer planerbar elproduktion i det svenska elsystemet skapas också bättre förutsättningar för utbyggnad av vindkraft och annan väderberoende elproduktion.

Som elkonsument gäller det att se om sitt hus - att energieffektivisera och att kanske byta elleverantör för att få ett billigare elavtal. Nästa år gäller det för svenska folket att byta leverantör av energipolitik. Sverige behöver en ny regering som tar tag i elkrisen. Vi behöver riva byråkratiska hinder och korta tillståndsprocesserna för att snabba på utbyggnaden av såväl elnäten som av ny elproduktion. En stabil klimatsmart elförsörjning är helt grundläggande för att vi ska trygga näringslivets konkurrenskraft och för att vi ska kunna nå våra högt uppställda klimatmål.

ANNONS

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot från Fyrbodal

ANNONS