Skyll inte på oss – det är en politikers ansvar att vara insatt

På frågan till Sverigedemokraterna, Centern och Miljöpartiet från oss socialdemokrater varför Sotenäs landsbygdsbor ska subventionera sommarboende i kommunen svarar SD ungefär: Det är Socialdemokraternas fel för de var inte så tydliga så vi förstod vad vi röstade på.

ANNONS

Svar till SD i Sotenäs

LÄS MER:Dyr konsekvens för landsbygdsborna har gömts i skuggan

Ett helt otroligt konstaterande som görs i deras debattinlägg som svar på varför de låter Sotenäs landsbygd subventionera sommarboende.

Hela frågan rörde varför landsbygdsbefolkningen ska subventionera delårsboendes vatten och avlopp. Frågan lyftes ett antal gånger både under kommunstyrelsens (KS) möte och samma argumentation fördes på kommunfullmäktiges (KF) möte, i båda fallen blev det omröstning och i båda fallen gav Sverigedemokraterna sitt stöd till Moderaterna, att landsbygdens folk ska subventionera sommarboende.

När Socialdemokraterna i KS och KF ställde frågan varför sommarboende ska subventioneras på skattebetalarnas bekostnad där flertalet landsbygdsbor inte ens har kommunalt vatten och avlopp kom inget svar från något av partierna.

ANNONS

De landsbygdsbor som röstade på SD ska veta att de inte företräds av detta parti. Att de argumenterar att de inte lyssnat på diskussionen, eller förstått denna eller inte hört vad som sagts, kanske var batteriet slut, är rent av urusla argument.

LÄS MER:Vi är helt oense om vem som ska betala

Det är varje politikers ansvar att sätta sig in i frågorna och slåss för det man lovat väljarna, detta är kanske självklart för väljarna men så inte för SD. De argumenterar som så att det inte spelar någon roll hur de ställer sig, för Moderaterna vinner i alla fall.

Att de konstaterat att vattenabonnenterna inklusive sommarboende är fler än skattebetalarna i kommunen tyder på att de var väl medvetna om sakfrågan, för detta nämndes inte i debatten. Att de nu konstaterar att deras ställningstagande är befängt hjälper inte Sotenäs landsbygdsbor.

I stort sett varje fråga följer Sverigedemokraterna vad Moderaterna bestämt oavsett vad frågan i sak handlar om. Det kvittar om det är Sotenäs landsbygd som ska betala för något de inte har något nytta av eller någon annan fråga.

Lars-Erik Knutsson (S)

Jan-Olof Larsson (S)

LÄS MER:Fullt rimligt att skattemedel går till landsbygden