Slitet och skräpigt – samhällen i Sotenäs håller på att förfalla

Tätorterna i Sotenäs kommun har formats under flera hundra år. Det finns gott om små torg och öppna platser, trånga men pittoreska gator och gångvägar, planteringar, parker med mera som tillsammans gör det trivsamt att bo här eller att besöka oss.

ANNONS

Vi har nu under en följd av år tvingats se att skötseln av dessa områden inte varit vad den borde. Tvärtom har mycket förfallit. Planteringar har tagits bort eller växt igen, skadade träd och buskar har inte ersatts.

Samhällena i Sotenäs behöver en upprustning. Gatorna är nu så täta med hål i asfalten så att det snart är omöjligt att undvika köra i dem, för cyklister utgör de en direkt livsfara. Gatumiljöerna i övrigt, som buskage, planteringar och refuger, är ofta nedslitna eller skadade men inte åtgärdade. Skräphögarna samlar sig i våra samhällen och papperskorgarna är glest utsatta.

LÄS MER:Här rustar ö-borna för en fullsatt sommar i pandemin

Sotenäs som utmärker sig genom att ta vara på och bearbeta marint skräp får mycket beröm för detta. Men av allt skräp som finns på land i kommunen kommer över 90 procent till slut att hamna i havet.

ANNONS

Vi har ett antal fontäner i vår kommun som ska förgylla offentliga platser. Dessa står torrlagda och samlar skräp.

Badplatser så som exempelvis Fisketångens badplats, där vittrar cementen sönder och utgör snubbelrisk för besökare och är grogrund är för både det ena och andra när man numera inte renspolar hällarna och cementen som det gjordes tidigare. Detta förfall ökar varje år. Listan skulle kunna göras lång.

Vi ska då veta att den avdelning som ska sköta om vår kommun på dessa områden har det senaste året gett stora överskott bland annat beroende på att arbetet inte utförs.

LÄS MER:Vill stänga av Smögenbryggan och gästhamnar vid trängsel

Vi socialdemokrater driver på för att vägarna ska åtgärdas. Det som behövs är att upphandla åtgärden av en firma som sköter asfaltsbeläggning, detta kan inte vara så svårt.

Vi vill att det placeras ut fler papperskorgar i våra samhällen, så att vi underlättar för invånare och besökare att hålla rent. Vi kan ge uppdrag åt vår arbetsmarknadsenhet att se till att tömma papperskorgarna. Vi kan se till att det städas i våra dikesrenar mellan våra samhällen. Innan all skit på ett eller annat sätt hamnar i havet. Det måste bli lika viktigt att hålla rent i våra tätorter och på landsbygden som att hålla rent på stränderna.

ANNONS

Att det behövs personal för att hålla våra samhällen i gott skick kan tyckas vara en självklarhet. Efter att kommunen skurit ned på dessa resurser under flera år kan det innebära att det behövs en förstärkning av resurser. Skulle detta visa sig är vi beredda att ställa oss bakom detta krav.

Vi är en turistkommun och vi vill visa upp rena och välvårdade samhällen för våra besökare. Men allra viktigast är att vi som bor här året runt kan njuta av rena och trevliga samhällen där vi kan ta oss fram gående, cyklande eller med bil utan att utsätta oss för livsfara.

Får vi socialdemokrater kommuninvånarnas förtroende vid nästa val lovar vi att rusta våra samhällen, utan bypolitiskt tänkande, så vi alla kan vara stolta över dem.

Theresé Mancini (S)

Lars-Erik Knutsson (S)

Jan-Olof Larsson (S)