Ett förskolebarn sitter och leker.
”Sotenäs förskolor har bland de största barngrupperna i Sverige. Personalen måste få möjlighet att kunna se och möta varje barn”, skriver Lotta Johansson och Marianne Olsson, Socialdemokraterna. Bild: Håkon Mosvold

Sluta flytta runt förskolebarnen i Sotenäs

Utred först förskolans hela organisation i Sotenäs och besluta därefter!

ANNONS

I juni 2020 beslutades att lägga ner Smögens (Hasselösunds) fina förskola med en fantastisk utemiljö och att barnen skulle flyttas till Smögens skola, med ett läge som inte lämpar sig för små barn framför allt med tanke på turistsäsongen. Lokaler och utemiljö skulle anpassas för förskolans verksamhet till en kostnad av 4 miljoner kronor.

Mot detta reserverade Socialdemokraterna sig i utbildningsnämnden.

Sotenäs förskola har i dag 16 fler barn än vad som fanns med i en tidigare planering. Det ställer krav på en hållbar och långsiktig verksamhetsplanering.

Under 2020 gjordes en hälsotillsynsrapport av Valbergets förskola där påpekande gjordes av brister i utemiljön som skulle kräva investeringar för att anpassas för verksamheten. I januari 2021 beslutades att göra en risk- och konsekvensanalys för Valbergets förskola med anledning av den rapporten samt det ökade barnantalet. Socialdemokraterna i nämnden yrkade att en utredning och genomlysning med olika alternativa lösningar görs av hela förskolans organisation med anledning av det ökade barnantalet och eventuell framtida industrietablering. Detta röstades ner. I stället valde man att, efter en utredning med fokus på Valbergets förskola kontra Smögens (Hasselösunds) förskola, kortsidigt lösa problemet genom att stänga Valbergets förskola och flytta de två avdelningarna till Hasselösunds förskola där verkställigheten från beslutet i juni 2020 skjuts fram två år till juni 2023.

ANNONS

Socialdemokraterna vill ha långsiktiga och hållbara lösningar. Därför är vårt förslag:

• Gör en utredning och genomlysning av hela förskolans organisation med olika alternativ inför framtiden. Till exempel investering i Solhagen 2 med möjlighet till samordning med Solhagen. Utredningen ska beakta framtida byggnation och eventuell industrietablering och om den projekterade förskolan på Väjern med 4–6 avdelningar kommer att byggas.

• Lägg ner Smögens skola och stoppa investeringarna på 4 miljoner.

• Behåll Kungshamns skola och investera i att anpassa lokalerna för framtidens undervisning.

• Behåll Hasselösunds förskolas tre avdelningar med sin fantastiska miljö och investera i att förbättra organisationen för måltidspersonalen.

• Minska antalet barn i barngrupperna. Sotenäs förskolor har bland de största barngrupperna i Sverige. Personalen måste få möjlighet att kunna se och möta varje barn. Stora barngrupper leder ofta till högre ljudnivåer och ökad stress både för barn och personal.

Socialdemokraterna uppmanar Sotenäsalliansen att ”tänka om och göra rätt” för hållbara och långsiktiga lösningar.

Lotta Johansson (S)

2:e vice ordförande utbildningsnämnden i Sotenäs

Marianne Olsson (S)

ledamot utbildningsnämnden i Sotenäs