Nu är det nog slutspelat på grund av att återväxten i Stenungsunds kommun är obefintlig, uttrycker skribenten.
Nu är det nog slutspelat på grund av att återväxten i Stenungsunds kommun är obefintlig, uttrycker skribenten.

Snart tystnar musiken…

Nu är det nog slutspelat på grund av att återväxten i Stenungsunds kommun är obefintlig, uttrycker skribenten.

ANNONS

Det är med sorg i hjärtat som jag skriver följande. Stenungsunds Musikkår har varit verksam och musicerat i nästan 60 år men nu är det nog slutspelat på grund av att återväxten i Stenungsunds kommun, när det gäller blåsinstrumentalister (och likaså stråkinstrumentalister), är obefintlig.

Detta tack vare politiska beslut och, enligt mig, felaktiga ekonomiska prioriteringar och fördelning av resurser i kulturskolan under många år. För mer än 15 år sedan beslutade politikerna att man skulle utveckla Stenungsunds kommunala musikskola till kulturskola. Musikskolan var vid den tiden mycket väl fungerande och livaktig med stor musikalisk bredd såsom flera körer, blåsorkester, storband, stråkorkester och mindre ensembler med mera.

ANNONS

Kulturskola blev det men inget tillskott av ekonomiska resurser i form av utökad budget. Dessutom så halverades budgeten, genom politiskt beslut, efter några år! Detta var så klart ett dråpslag för instrumentalundervisningen som drabbades mycket hårt. Stråkorkestern för vuxna som fanns i Stenungsund är nerlagd sedan några år på grund av att det inte längre finns någon stråkundervisning i kulturskolan. Stenungsound Big Band finns inte längre och snart finns inte vuxenmusikkåren i Stenungsunds kommun heller på grund av väldigt lite blåsinstrumentundervisning i kulturskolan.

Stenungsunds kulturskola erbjuder ej, i nuläget, undervisning på följande instrument: Valthorn/althorn, trombone, bastuba, violin (fiol), viola (altfiol), cello, kontrabas. De flesta kan räkna ut att om man inte har någon instrumentalundervisning för barn och unga, att de får lära sig hantverket, så blir det heller inga som spelar i vuxen ålder.

Det blir alltså tystare och tystare i Stenungsund när det gäller musikalisk verksamhet och det känns väldigt ”fattigt,” tycker jag, i en kommun som har ambitioner att växa i antal innevånare. Hur vill de politiska partierna ha det med innehållet i kulturskolan och musiklivet i Stenungsunds kommun?

Håkan Österlund

Musikalisk ledare för Stenungsunds musikkår

ANNONS