Det är svårt att konkurrera på lika villkor i Uddevalla, menar Kjell Peterson.
Det är svårt att konkurrera på lika villkor i Uddevalla, menar Kjell Peterson. Bild: Karl af Geijerstam

Snedvriden konkurrens har gjort att bussbolag övergett Uddevalla

Uddevalla Omnibus finansieras inte av skattepengar, hävdar man. Vem äger aktierna i Uddevalla Omnibus? Är inte det skattebetalarnas pengar?

ANNONS

Svar till Uddevalla Omnibus 11 maj

LÄS MER:Omnibus avtal finansieras inte av skattepengar – och rakt inte i Småland

Vilket privat förlustdrivande bolag kan gå in och köpa ett förlustbolag för 31,5 miljoner om man inte har en stark finansiär bakom? I dag kan enbart de stora bussföretagen, som i många fall stöttas av det offentliga genomföra en sådan affär. Vi har tillräckligt med offentligt stödda bussföretag i Sverige som snedvrider konkurrensen. Vi behöver inte fler. I dagsläget ägs många stora bussbolag av det offentliga. Keolis ägs till stor del av franska staten. Transdev ägs till stor del av franska staten. Vy buss (tidigare Nettbuss) ägs av norska staten. Nobina är ett börsnoterat bolag som ägs av utländska investmentbolag. Arriva ägs av tyska staten.

ANNONS

Det offentliga har dessutom tillgång till och sitter på en existerande infrastruktur liksom offentliga processer med skattemedel som finansierar och garanterar verksamheten och där det offentliga ofta kan ta affärsmässiga risker som inte en privat aktör kan göra.

Skall Uddevalla Omnibus bli ytterligare ett fall där det offentliga sätter konkurrensen ur spel? För våra medlemmar som är småföretagare är det uppenbart att man har en betydande nackdel med att konkurrera mot någon som har det offentliga som ägare i ryggen. Är inte detta snedvridning av konkurrensen så säg.

Om nu Uddevalla Omnibus ska låna pengar så går väl Uddevalla kommun in som borgen? Uddevalla kommun har bättre ränta än en privat bussägare. Då konkurreras det inte på samma villkor.

LÄS MER:Uddevalla Omnibus vill köpa Lysekils buss

Ledningen för Uddevalla Omnibus skriver i sitt repliksvar kring beställningstrafiken: "Sanningen är att den beställningstrafik vi i Omnibus bedriver är försvinnande liten och har så varit genom ett medvetet ställningstagande från bolagets styrelse sedan 15-talet år tillbaka."

Vår förening engagerar medlemmar i de små och medelstora turistbussföretagen i Sverige. Vi vet att man inte kan investera 3,5-4 miljoner för en turistbuss om det är en ”försvinnande liten” verksamhet. Bara som ett exempel ägde man resebyrån Skidbussen tillsammans med Lysekils Buss och konkurrerade om resor för skidresenärer. I dag har man två turistbussar (varav en ny).

ANNONS

I affären med Lysekils Buss kommer det in ytterligare en fin och relativt ny turistbuss i verksamheten. Är denna vagnpark värd miljoner till för en ”försvinnande liten verksamhet”? Tyder i stället på motsatsen.

Samtliga kommuner runt omkring Uddevalla har privata bussbolag som utför resor för till exempel tågersättningar, kyrkor, föreningar och idrottslag. Hur kommer det sig att Uddevalla kommun inte längre har privata bussbolag kvar? Den sista flyttade verksamheten till Göteborg för några år sedan. Vi i branschen hävdar att Uddevallas Omnibus turistbussverksamhet inte är försvinnande liten. Det är ingen tillfällighet att de privata bussbolagen övergett Uddevalla.

Kjell Peterson

ordförande, Svenska Turistbussföretagen

ANNONS