"Alliansen lägger ner Kungshamns skola och lappar och lagar Sotenässkolan till en kostnad av 40 miljoner. och att det enligt plan ska ske 2022. Vansinne!” skriver Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S).
"Alliansen lägger ner Kungshamns skola och lappar och lagar Sotenässkolan till en kostnad av 40 miljoner. och att det enligt plan ska ske 2022. Vansinne!” skriver Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S). Bild: Henrik Lundbjörk

Socialdemokraterna far inte med lögner

Replik till Roland Mattsson (M) med flera, 3 maj.

ANNONS

LÄS MER:En direkt lögn från S att vi inte skulle ha en plan för förskolan

Ni påstår:

• Socialdemokraterna gav inget remissvar. Lögn! Vi svarade på skolutredningen 2017-12-27. Där vi bland annat skrev ”att vi var tillfreds med skolutredningen och att vi i god tid innan valet kommer att redovisa vårt ställningstagande i skolutredningsfrågan.”

• Socialdemokraterna vill lägga ner Bovallstrands skola. Lögn! Vi socialdemokrater sa innan valet att vi ville behålla lågstadiet och förskolan i Bovallstrand.

• Barngrupperna är inte stora. Lögn! I Sotenäs är 82 procent av de åldersblandade grupperna större än Skolverkets rekommendationer. Det är en av de högsta andelarna i landet enligt Lärarförbundet.

• Våra elever i grundskolan har uppnått högre kunskapsresultat. Lögn! 2020 sjönk resultaten igen jämfört med 2019. Tyvärr går resultaten upp och ner.

ANNONS

• Vi flyttar inte runt barn planlöst. Nej, men ni flyttar runt barnen så vi for inte med lögn.

LÄS MER:Sluta flytta runt förskolebarnen i Sotenäs

Alliansens beslut i nämnden grundar sig på det beslutade inriktningsdirektiv om den framtida skolorganisationen, vilket vi socialdemokrater reserverat oss mot.

I juni 2020 beslutades att Hasselösunds förskola skulle stängas och barnen flyttas till Smögens skola efter att man investerat 4 miljoner, för att anpassa dessa lokaler för förskolans verksamhet. Vi reserverade oss mot det beslutet. Under utbildningsnämndens möte i januari 2021 framkom det att Valbergets provisoriska förskola plötsligt måste stängas efter sommaren. I ert inriktningsdirektiv står att Valbergets förskola förs samman med Solhagens förskola. Det tycker vi vore en utmärkt idé. Här kan man nå samordningseffekter. Så blev det inte! Det beslut som ni i stället tog var att skjuta upp stängningen av Hasselösunds förskola till juni 2023. I stället kommer nu Smögen att ha två och Kungshamn en förskola. Detta beror på att ni envisats med att behålla Smögens skola och även anpassa den för förskolan.

Vad är det för planering? Så nej, vi far inte med lögn.

Socialdemokraterna föreslog i januari 2021 att en utredning och genomlysning av olika alternativa lösningar av hela förskolans organisation görs, men detta avslogs tyvärr.

Ja, vi vet att det i ert inriktningsdirektiv står att ”organisera verksamheten i Kungshamn till en enhet F-9 med särskola”. Det betyder att Alliansen lägger ner Kungshamns skola och lappar och lagar Sotenässkolan till en kostnad av 40 miljoner. och att det enligt plan ska ske 2022. Vansinne! Eftersom det är oroande tyst om detta önskade vi information om den aktuella planen på utbildningsnämndens arbetsutskotts möte 6 april och fick då svaret att arkitekter jobbar med frågan och att mer information kommer under våren.

ANNONS

Att vi har olika åsikter har vi respekt för men att uttrycka rena lögner hör inte hemma i en debatt.

Lotta Johansson (S)

2:e vice ordförande utbildningsnämnden

Marianne Olsson (S)

ledamot utbildningsnämnden