Socialdemokraterna fortsätter fara med osanning

Mikael Andersson (M): Lång lista med felaktigheter i argumentationen om Skomakarudden

ANNONS

Säga vad man vill om Socialdemokraterna i Sotenäs. De är i alla fall konsekventa.

Deras insändarsvar 2020 04 30 visar nu som då ett svar med personangrepp, okunskap och ovilja att utveckla norra delen av Sotenäs. Samma nivå som de haft ända sedan 1952 då Entreprenören Bengt Gustafsson skrev följande:

LÄS MER:Säg nej till planerna på att exploatera Skomakar­udden i Bovallstrand

”Det var alltid svårt att få snickare till verkstadsarbete så jag försökte påverka Bovalls politiker att bygga hyreshus. En gång, jag minns inte vilket år, fick jag av byggmästare Nils Johansson en kostnadskalkyl på ett hyreshus. Kommunerna fick då statliga billiga lån på 90% av byggkostnaderna. Detta presenterade jag en gång på ett municipalnämnds-sammanträde men ingen var intresserad. En ledarmot sa rent ut att det är bara vi som bygger som tjänar på detta och att - om det skall byggas hyreshus får vi på Gränsnäs (området norr om hamnen vid fd. Sotenäs Trä, Skomakareudden) stå för detta”

ANNONS

LÄS MER:Exploatering av Skomakarudden bidrar inte till utvecklingen

Man kan inte undgå att stilla undra, varför är S emot just exploateringar i Bovallstrand? Är man inom S rädda för att norra delen av Sotenäs ska utvecklas? Finns det något särintresse hos någon? Vad är det egentligen som gör S så fientligt inställda?

När argumenten tryter går dessa erfarna S-politiker dessutom till personangrepp, tyvärr återkommande genom åren från S i Sotenäs. Vad det gäller mitt politiska engagemang och position så sköter jag diskussionen med berörda partier. Önskar de föra den diskussionen offentligt har jag sagt att jag gärna gör det, annars sköter vi det som vuxna i rummet.

Det redogörs för en rad sakfel, trots att de fyra S-politikerna som skrivit under sannolikt har 3-4ggr så lång politisk erfarenhet som undertecknad är gammal. Egentligen borde jag stanna här, men jag räknar upp några direkta fel:

LÄS MER:Ny plan gör det möjligt att rusta upp förfallet område

1: Kommunens ägande och gällande detaljplan

Kommunen äger efter ett arv 1965 från skutskepparen, ”Calle på Vågen” 25% av själva udden som utgör grovt 50% av planområdet. Därmed äger kommunen omkring 13%, kanske 15% av den fysiska yta vi pratar om. Calle ville i sitt arv att kommunen för pengarna skulle köpa en röntgenapparat, för att förbättra och utveckla vården i norra delen av kommunen. Marken, pengarna och huset tog S som då satt vid makten emot, men resten blev det inget av.

ANNONS

Gällande detaljplan för Skomakarudden tillåter hotell, på vissa delar bostäder på övriga 2,5 våningar höga industribyggnader. Där badplatsen nu är finns en väg inritat. Tycker S i Sotenäs verkligen att gällande detaljplan är bättre?

Den nya planen säkrar för all framtid en yta ungefär motsvarande kommunens ägande runt badplatsen och strand för all framtid. Dessutom öppnas en strandpromenad upp som kommer att bli över 500m i centrala Bovallstrand, i förlängningen kan detta bli en unik ca: 3 km sammanhängande strandpromenad. Tillgängligheten ökar markant, även för rörelsehindrade, vilka idag inte kan komma till badplatsen eller stranden.

2: Ingen efterfrågan?

Det är dyrt att bygga hyreshus, kostanden för nybyggnation i snitt är mycket grovt enligt SCB, (prisår 2018) 64.000kr per kvadratmeter, hyran mycket grovt 1000kr/ kvadratmeter (p.g.a.. lagstadgad hyresreglering) och år. Med den kalkylen ger detta grovt ca 1.5 % avkastning före drift, underhåll, vaktmästeri, administration, skatt, avskrivningar, ränta och amortering. Det har helt enkelt varit mer lönsamt samt enklare att finansiera byggande av bostadsrätter och villor.

Att påstå att det inte finns efterfrågan är ett hån mot de företagare i Bovallstrand som fått frågan av sina anställda om hyresrätter. Ljuger dom? Av vilka skäl skulle de göra det? Problemet för Sotenäs kommun är att sökande aldrig ställt sig i bostadskön eftersom de ändå inte funnits några lediga lägenheter i Bovallstrand. Ett moment 22. Vad väntar man sig? Ingen action, inga inflyttande skattebetalare.

ANNONS

LÄS MER:Socialdemokraterna har motarbetat utvecklingen i Bovallstrand i över ett halvt sekel

Att det byggs villor och fritidshus på privat mark vid varvet, Finntorp, runt Klev, Korpåsberget och Bovalls höjd vittnar om att de finns efterfrågan.

3. Sotenäsbostäder

Sotenäsbostäder ändrade detaljplanen till villatomter på Finntorp 2:285, därför att de inte fick bygga hyresrätter som var höga nog för att ge en dräglig hyra, (enligt de info jag fått).

Samtidigt förvärvade man annan mark inom Finntorp 100m därifrån (2:318-323, mittemot kyrkogården, där man planlagt och enligt uppgift snart är i startgroparna för att bygga första etappen av ca: 24 välbehövliga lägenheter.

4. Sommar och delårsboende

Näringslivet mår bra även av delårsboende det skapar underlag för handel, service och restauranter för att inte tala om alla hantverkare som behövs för byggnation och underhåll. Det intressanta är att man från S sida i både Kungshamn och på Smögen släppt fram strandnära byggnation, tom initierat och drivit det. Men i Bovallstrand vill man inte att det satsas. Det är tack vare delårsboende som vi har kunnat behålla vår befolkning i Sotenäs trots urbaniseringen. Det vet och förstår alla. Till och med S borde begripa detta.

5. Skola

Jag har lagt enormt mycket ideell tid på att värna skolan, har varit med och räddat den 2 ggr. Mig veterligen är den kvar. Tyvärr är det ett faktum att antal barn minskar eftersom det inte byggts något för vanligt folk sedan 1990. Ett led av överklaganden och politiskt motarbete med S i spetsen har skett. I planerna som gått igenom så har byggnationen enbart bestått av små hus på väldigt små tomter som enbart lämpar sig för sommarhus. Dock har Klevs gård tagit fram ett område, även där hördes från S att ”det blir bara för badgäster.” Där bor idag åretrunt-boende i ca 2/3 av husen, så S har bevisligen fel även där.

ANNONS

6: Markområden.

Det är behov av mer områden som S skriver, det ena motsätter inte det andra, det är precis tvärt om. Jag skulle vilja att S pekar ut lämpliga markområden att bygga på, där markägare vill, där någon kan och vill driva projektet, samt där finansiering finns?

7: Bättre tillfartsvägar

Genom organisationen företagarna har jag jobbat med frågan under sent 90-tal till ca 2005, då togs frågan om Sotenäslänken (väg: 171) i den av Trafikverket i Västragötalandsregionen återkommande vägplanen till andra plats i projektlistan för kommande 10år, med planerat färdigdatum runt 2012-2015. Omkring 2007 flyttades prioriteringen ned. Vägen är nu, efter att jag lyft frågan åter prio två, med en chans att tack vare laxodlingen bli prio ett. Jag kommer att göra allt i min makt att få till vägen, något andra politiker kunde och borde gjort för 25-30 år sedan.

Mikael Andersson

Medlem i Moderata Samlingspartiet Sotenäs.

Entreprenör och brinner för att hela Sotenäs skall leva.