Ulf Wallin
Ulf Wallin Bild: Carl-Gustaf Wikstrand

Socialdemokraterna står för yttrande- och trosfrihet

Svar till Magnus Jacobsson (KD)

ANNONS

Magnus Jacobsson, KD, i samråd med Sverigedemokraterna påstår att socialdemokraterna skulle ha för avsikt att subventionera ett moskébygge utan att ange exakt var det dokumentet finns.

LÄS MER:Sverigedemokraterna gör inget annat än lovar att följa svensk lag

Det som har hänt är att muslimerna liksom andra troende oftast börjar i blygsamma lokaler på källarnivå. Med en ökad medlemskår blir det sedan behov av att bygga en större och mera ändamålsenlig samlingslokal.

I en artikel beskriver Jacobsson hur framväxten av Livets Ord i Uppsala under Ulf Ekmans ledning växte till sig i omfång. Livets Ord är som han säger en sekt som liksom Jehovas Vittnen agerar brutalt mot dem inte vill vara medlemmar längre. Jag vet det eftersom jag under 1980-talet var ledamot i Kyrkomötets nämnd för att värna trosfriheten och det goda samtalet, Vi fick lägga ut både tid och pengar i stor omfattning från Svenska Kyrkan för stöd till utstötta från Livets Ord.

ANNONS

För alla samfund gäller att de ordnar med sin egen ekonomi och med tiden som t.ex. Pingstkyrkan och Svenska Kyrkan m.fl. gör insatser som egentligen kommun eller annan myndighet skall stå för.

Uddevalla kommun har pekat ut en tomt på Hovhult och kommer att ge ett pris för tomten enligt gängse principer. Något annat har det aldrig varit tal om. Sedan bygger den upprättade stiftelsen en Moské med stöd från dem som har en förankring på ett eller annat vis i islam.

För alla trossamfund gäller att klarar de inte av underhåll och vård resulterar det i en avyttring av lokalen. Uddevalla Kyrkofullmäktige har till exempel sålt en av sina kyrkor till en grupp som nu erbjuder samlingar enl. deras uppfattning.

Det är ju dessutom oftast så att personer med förankring i någon form av trosuppfattning är alltjämt mycket givmilda.

Ulf Wallin (S)

Ordförande för Socialdemokrater för Tro & Solidaritet Uddevalla Bohusdal

Får betalas med egna medel. Minaret på moské.