Det orange kuvertet.
”Alla är missnöjda med dagens system, nuvarande pensionärer är missnöjda, morgondagens pensionärer är oroliga, till och med de yngre oroar sig för sin pension”, skriver Oscar Sjöstedt och Matheus Enholm, Sverigedemokraterna. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Socialdemokraterna står i vägen för höjda pensioner

Sverigedemokraterna vill höja dagens pensioner men Socialdemokraterna står i vägen.

ANNONS

I åratal har pensionssystemet varit både eftersatt och underfinansierat. Alla är missnöjda med dagens system, nuvarande pensionärer är missnöjda, morgondagens pensionärer är oroliga, till och med de yngre oroar sig för sin pension.

Grundtanken med nuvarande modell var att den skulle ge stabilitet och trygghet i pensionssystemet. Modellen har varit stabil, den har hållit pensionerna nere och tvingat igenom höjd pensionsålder. Frågan är om den förbättrat situationen för landets pensionärer? Knappast.

LÄS MER:Det får räcka nu – höj den allmänna pensionen!

Anledningen till att pensionsfrågan aldrig diskuteras öppet är den så kallade pensionsgruppen. Här sitter de partier som ingick i pensionsöverenskommelsen 1994, S, M, C, L och KD, samt MP. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är de enda partier som inte sitter med. Pensionsgruppen är dysfunktionell och bör skrotas. På 25 år är den största framgången att man lyckats höja pensionsåldern från dagens 65 år till 67 år.

ANNONS

Sverigedemokraternas utgångspunkt är att pensionerna behöver höjas – rejält. Efter Socialdemokraternas och regeringens senaste fiasko där ”höjningen” resulterade i några ynka kronor är vår ambition att Sveriges nuvarande, och kommande, pensionärer ska få en extra tusenlapp i plånboken varje månad.

LÄS MER:Nu får det vara slut med sparandet – investera för välfärden

Vi förhandlar gärna med andra om detta, tyvärr är Socialdemokraterna och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inte intresserade av att höja pensionerna. De vägrar att ens diskutera frågan med oss. När chansen finns att åstadkomma bättre pensioner sätter Socialdemokraterna politik framför pensionärer.

Vi vet att svenska folket vill se förändring. De vill se bättre pensioner, en tryggare vardag och bättre välfärd. Det får de med Sverigedemokraternas politik.

Oscar Sjöstedt (SD)

ekonomisk – politisk talesperson

Matheus Enholm (SD)

riksdagsledamot Fyrbodal