"I panik över att man håller på att tappa greppet om den egna politiska basen gör man allt annat än att prata om politik", skriver Magnus Jacobsson (KD) om Socialdemokraterna.
"I panik över att man håller på att tappa greppet om den egna politiska basen gör man allt annat än att prata om politik", skriver Magnus Jacobsson (KD) om Socialdemokraterna. Bild: Malin Hoelstad/SvD/TT

Socialdemokratin präglas av panik när väljarna sviker

Valet 1994 fick Socialdemokraterna 161 mandat, när jag kom in i riksdagen 1998 tappade S 30 mandat och fick 131 mandat. När jag åter kom in i riksdagen 2018 fick S 100 riksdagsledamöter och Sverigedemokraterna fick 62 mandat. På 90-talet hade S en dominerande ställning inom LO-kollektivet, i dag konkurrerar de om arbetarväljarna med framför allt SD och V.

ANNONS

Det är utifrån denna verklighet där S i praktiken tappat över 60 röster i riksdagen och SD har fått drygt 60 röster som man förstår deras generella angrepp gentemot KD och M. När man angriper oss för samtal med SD och för abortfrågan så handlar det inte om att S inte vet att KD står bakom nuvarande lagstiftning. Tvärtom är S väl medvetna om var vi står. Men i panik över att man håller på att tappa greppet om den egna politiska basen gör man allt annat än att prata om politik.

Om deras svartmålningsstrategi verkligen lönar sig får framtiden utvisa men att det skadar det politiska samtalet, sliter på demokratin och bidrar till att flytta ännu fler väljare ifrån S till SD kan vi räkna med.

ANNONS

I stället för att angripa oss borde S berätta hur man tänker minska otryggheten i samhället, redogöra för hur man ska rädda företagen som har drabbats av pandemin, förklara hur man vill förbättra skolans resultat, berätta hur man vill korta ner vårdköerna i Sverige och framför allt berätta vad man har för framtidsvision. Tyvärr talar allt för att vi har en regering som inte har någon vision och då blir angrepp på andra det enda försvar man har.

KD anser att Sverige behöver en ny regering som tar tag i den otrygghet som många känner. Detta kan vi göra via fler poliser men också genom att vi blir bättre på att förebygga kriminalitet. Det är därför som vi ständigt och jämt talar om familjens viktiga funktion som fostrare av det uppväxande släktet och samhällsbärare. Inget samhälle klarar av att skapa goda förutsättningar för individen om vi inte skapar förutsättningar för väl fungerande och trygga familjer.

KD arbetar också för att företagsklimatet ska bli bättre. Bra infrastruktur, mindre regelkrångel, snabbare handläggning är viktigt för att alla de som väljer att starta och driva företag ska få goda förutsättningar att lyckas. Oavsett om S vill inse det eller ej så är Sverige beroende av alla de tusentals företagare som utvecklar nya idéer och produkter. Det är näringslivet som skapar de resurser som vi kan använda tillsammans för att göra Sverige till ett bättre land.

ANNONS

KD anser att den offentliga sektorn är en viktig sektor. Alla de människor som jobbar med att utbilda våra barn, ta hand om våra äldre och/eller sjuka är vardagshjältar. För att de ska kunna göra ett bra jobb måste vi tillsammans se till att det finns resurser för detta och att de hanteras av en väl fungerande organisation.

Vi vill skapa ett bättre Uddevalla och ett bättre Sverige genom samverkan mellan individen, familjen, civilsamhället, företagarna och den offentliga sektorn. Tillsammans kan vi göra Sverige bättre.

Sluta brunmåla alla andra och berätta i stället vad ni vill göra för att Sverige ska bli ett bättre land att leva i.

Magnus Jacobsson (KD)

riksdagsledamot