Roger Johansson drar en parallell till Bibeln och profeten Jesaja.
Roger Johansson drar en parallell till Bibeln och profeten Jesaja. Bild: Karin Hartmann

Som folket jublar när ljuset tänds i Lane

Uddevallapartiets ledamot i samhällsbyggnadsnämnden Kent Andreasson har med måttlig framgång försökt förklara att hans yrkande om avslag till en begäran om kommunala medel till belysning av en statlig väg, egentligen var en önskan att bevilja.

ANNONS

Svar till Kent Andreasson (UP)

LÄS MER:Vår ställning verkar ha skakat liv i partierna

Profeten Jesaja såg ljuset; det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i Lane-Ryr strålar Uddevallapartiet fram. Det låter jublet stiga, det gör glädjen stor. Befolkningen gläds inför Uddevallapartiet, som man gläds vid bygdegården, som man jublar när det kommunala ljuset tänds.

Trots att L inte omslöts av Andreassons julhälsning tillönskas Uddevallapartiet en god jul och ett välbehövligt gott nytt år.

Roger Johansson (L)

LÄS MER:Logiken i att rösta nej till något man vill är ännu oklar