Programledarna Anders Holmberg och Camilla Kvartoft hade det inte lätt att hålla ordning under söndagens partiledardebatt i Agenda i SVT.
Programledarna Anders Holmberg och Camilla Kvartoft hade det inte lätt att hålla ordning under söndagens partiledardebatt i Agenda i SVT. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Sorgliga exempel på olämpligt beteende

I söndags kväll var det partiledardebatt i SVT. Jag tillsammans med cirka 900 000 andra tittare satte mig ner för att ta del av vad våra ”främsta” politiker hade att säga.

ANNONS

Många av politikerna betonade i skoldebatten vikten av lugn och ordning i klassrum och skolor. På många håll är det stökigt i både klassrummen, korridorerna och på skolgården. Detta är ett stort problem i undervisningen. Varken elever eller lärare får den arbetsro som krävs för att de skall kunna leva upp till de krav som ställs på dem.

Elever, lärare och föräldrar måste respektera varandra. Hånfullhet, hotelser, trakasserier och våld såväl psykiskt som fysiskt får inte förekomma. Man betonade även det grundläggande kravet att förstå och uttrycka sig i tal och skrift i det svenska språket.

Det var främst oppositionen som tog upp dessa frågor men jag betvivlar att det var någon som hade en avvikande mening i detta sammanhang.

ANNONS

Hur förlöpte nu kvällens debatt? Ordningen i ”klassen” var bristfällig. Man avbröt och talade i mun på varandra, svarade inte på de frågor man fick och man lyssnade inte på ”lärarna” som försökte få ”klassen” att fungera. Ordningen var med andra ord inte bra.

Det förekom även en hel del förnedrande gliringar där kanske den brun-blå associationen var den mera framträdande. Men generellt var respekten för lärarna (ledningen) och varandra mycket låg.

När det gäller språket tyckte jag att det grövsta klavertrampet gjordes av ett av de största oppositionspartiernas representant i ett replikskifte med statsministern. Statsministern sade att regeringen hade tillsatt en utredning som förutsättningslöst skulle granska en fråga. Repliken från oppositionsledaren blev, nu skall vi tala klarspråk. En förutsättningslös undersökning betyder ju att man på förhand har lagt ner resultaten av denna undersökning! Detta säger en av Sveriges främsta politiska representanter. Totalt respektlöst, språkvidrigt men framförallt en grogrund för politikerförakt! Det är ett sorgligt exempel på olämpligt beteende.

Trots alla fina ord man säger om skola och utbildning faller allt samman när man ser och hör hur dessa politiker uppträder i klassen. Det finns ett gammalt uttryck som väl beskriver det hela, ”Det du är talar så högt att jag inte hör vad du säger”!

ANNONS

Lars Gustafsson