Sotenäs har analyserat riskerna – vad är nyheten?

Det är med ett visst mått av förvåning som man konstaterar att en SWOT-analys blir till en stor medianyhet i Sotenäs. Inte i en artikel utan i flera. Vän av ordning frågar man sig då – vad är det vi har missat?

ANNONS

Vi kanske skulle först behöva reda ut vad en SWOT-analys är och syftet med den. En SWOT är ett företagsekonomiskt hjälpmedel som används till största del i utvecklingssyfte vid en strategisk översyn. Ett hjälpmedel eller verktyg som beskriver en delvis fiktiv situation möjligt framtida scenario som har behov av analys. Det är en kreativ process med inslag av faktiska data och visionära diskussioner. Den syftar till att peka ut interna och externa områden som kan vara viktiga för fortsatta djupanalyser för att så småningom ge underlag för handlingsplaner, i de fall man anser det av vikt för en organisations- eller företagsutveckling. Dom flesta SWOT-analyser leder i bästa fall till en bättre insikt, snarare än konkreta handlingsplaner.

ANNONS

LÄS MER:Kommuntoppen om laxanalysen: ”Ville vara medvetna”

Kvalitativa SWOT-analyser får påverkan på underlag till planer eller avtal som senare blir en realitet, och det är i dessa som vi ser effekten av förberedelserna där analysen är ett av flera verktyg en organisation använder. Dessutom förekommer olika SWOT-analyser vid många olika tillfällen, i många olika situationer inom en organisation, och därmed går det också att finna vissa likheter i de olika analyserna.

Det är nog troligt att många av oss som använt oss av en SWOT-analys delar förvåningen, framför allt vi som har erfarenheten från företags-/organisationsutveckling, att det skulle vara en medial nyhet! En annan fråga är – vad ska vi använda informationen till? Möjligen kan det ge en insikt i hur man strukturerar arbetet i en organisation men inte mycket mer. En SWOT-analys är en granskning av styrkor, svagheter, hot och möjligheter i den redan befintliga strategin för att värdera de starka och svaga sidorna. Här tydliggörs, synliggörs och medvetandegörs påverkan från organisationens omvärld och man kan identifiera möjligheter och risker samt hitta strategier för att hantera omvärldens ständiga förändringskrav. Något som ingår i utbildningskoncept så som Ung Företagsamhet på gymnasial nivå eller är vanligt förekommande för att utveckla nya/befintliga företag, föreningar eller organisationer.

Det är också förvånande att Företagarnas ordförande i Sotenäs, Mikael Andersson, inte bättre förstår hur man angriper problem och möjligheter i organisationer. Då han både begär ut SWOT-dokumentet från kommunen och gör ett stort nummer av det även på sociala medier. Undra vilka slutsatser han har dragit av informationen? Han sitter både i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som är dom högsta beslutande organen.

ANNONS

Får vi rekommendera att han begär ut dokumenten Vision 2032, Översiktsplanen, Budget 2022, Mål-och resursplan, QS-avtalet, bevarandeplanerna, Strategi för vägar och cykelleder för att nämna några. Det här är beslut som han har deltagit i, och som har sin bäring i såväl SWOT-analyser generellt likväl som den som nu figurera i olika medier. Alla dessa beslut har bidragit till att såväl minska risker och tagit hand om möjligheter, och med stor säkerhet haft och har sitt ursprung i de verktyg som den kommunala verksamheten har till förfogande.

Med stor säkerhet har samtliga företag i Sotenäs någon gång eller mer metodiskt arbetat med analyser för att värdera sin utveckling eller enskilda affärer. Det kan vara så enkelt som att använda sin erfarenhet sedan tidigare, eller rådfråga någon man känner. I större organisationer krävs det oftast en tydligare struktur och mer formaliserade angreppssätt då utvecklingsprocesserna är mer komplexa. Till exempel ovanstående nämnda dokument.

Det känns som att det är nyhetstorka och att det nu pågår försök att koka soppa på en spik lite var stans i vår kommun och kanske går dessa hand i hand för denna soppa får en viss besk eftersmak.

Pär Eriksson (C)

Daniel Nordström (M)

ANNONS

Svar direkt:

Bohusläningens rapportering har fokuserat på det faktum att Sotenäs kommun initialt mörkat riskerna som kommit fram i nämnda SWOT-analys. När kommunen sedan, efter Bohusläningens första artikel, väljer att offentliggöra riskerna och hoten väljer vi också att gå vidare och rapportera vilka de punkterna är. Att Sotenäs kommun gör en SWOT-analys är inte nyheten, utan omständigheterna kring analysen.

Rasmus Lundgren

nyhetschef Bohusläningen