"Trots avtalet om att QSS ska stå för alla kostnader i samband med projekteringen har Sotenäs kommun sökt och fått medel för projekteringen."
"Trots avtalet om att QSS ska stå för alla kostnader i samband med projekteringen har Sotenäs kommun sökt och fått medel för projekteringen." Bild: Maria Lundberg

Sotenäs kommun borde kräva mer av Quality Salmon

Det hela började så bra. Sotenäs kommun fick kontakt med det norska bolaget Lighthouse Finance som ville etablera en större landbaserad laxodling (störst i Europa), en investering på 20 miljarder kronor och mer än 2 000 arbetstillfällen vid full drift. Det svenska företaget Quality Salmon Sotenäs skulle sköta det lokala.

ANNONS

Quality Salmon Sotenäs (QSS) och Sotenäs kommun ingick ett arrendeavtal 16 juni 2020. QSS får tillträda under förutsättning att detaljplan, miljötillstånd med mera har uppfyllts. Bolaget har två år på sig. I en bilaga regleras detaljplanearbetet. Detta ska bolaget betala. Arrendeavtalet ger QSS rätt att arrendera ut i andra hand till bolag som sköter olika delar av den kommande teknikparken.

QSS var inte ensamma. På olika informationsträffar berättade QSS om sina starka strategiska partners Volvo, Vattenfall och Siemens. Det visade sig dock att det inte fanns några strategiska partners villiga att investera i projektet. Volvo kunde tänka sig att sälja lastbilar till QSS, Siemens och Vattenfall skulle sälja utrustning och tjänster – inte investera.

ANNONS

QSS har haft problem. Av tre styrelsemedlemmar har två avgått. Först var det politikern Pär Eriksson, ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott. Han avgick när det blev känt att han satt i styrelsen. Varken hans parti (C) eller kommunledning har reagerat. Han sitter kvar som ordförande i tekniska nämnden.

Den andra medlemmen var en norrman på flykt undan svenska skattemyndigheter och bosatt på Filippinerna. Han avgick när media började fråga om hans affärer och tidigare konkurser. Denne person sitter kvar i det norska Lighthouse Finance som äger QSS.

QSS har en skuld till konsultbolaget Sweco på 2,4 miljoner. Denna skuld har hamnat hos Kronofogden. Antingen saknar QSS pengar eller – ännu värre – struntar i att göra rätt för sig.

Även det norska bolaget Lighthouse Finance har haft det skakigt. Bolaget har varnats för att årsredovisningarna inte kommit in i tid. Revisorerna har haft anmärkningar de sista åren.

I dagsläget finns det bara en trogen strategisk partner, nämligen Sotenäs kommun. Trots avtalet om att QSS ska står för alla kostnader i samband med projekteringen har Sotenäs kommun sökt och fått medel för projekteringen. Första planen var att helt enkelt ge QSS pengarna men så får man inte göra. Därför finns nu ett förslag att ändra detaljplaneavtalet, så att Sotenäs kommun står för cirka 19,4 miljoner kronor (8,7 miljoner från en EU-fond och 4,7 miljoner från Västra Götalandsregionen plus egna medel på 6 miljoner som man lovat i ansökningarna att skjuta till). Vad ska QSS göra som mottjänst? Ingenting, enligt förslaget till kommunstyrelsen.

ANNONS

Rimligen borde arrendeavtalet skrivas om i den nya situationen och bolaget göra en motprestation, till exempel betala den miljon som kommunen redan lagt ner på information med mera. Men QSS nya och numera enda strategiska partner, Sotenäs kommun, hoppas fortfarande på de 2 000 arbetsplatserna och drömmer vidare.

Stellan Welin (S)

Sotenäs

ANNONS