Sotenäs kommun kan spara på annat än hemtjänsten

Avgå Nils-Olof Bengtson!

ANNONS

Jag vill med denna skrivelse ge min tolkning och uppfattning hur kommunen kan utse Nils-Olof Bengtson till ordförande i omsorgsförvaltningen när han verka sakna all kunskap vad det gäller vård och omsorg. Dessutom hotas personal om uppsägning om de inte går med på hans villkor. Förstår han inte att han har försämrat arbetsglädjen hos personalen. Hans uttalande i media skrämmer många av kommunens äldre och sjuka människor samt anställda inom hemtjänsten.

LÄS MER:Hårda sparkrav får personal att anmäla

Jag vill också berätta att jag har cirka sex års erfarenhet av hemtjänsten i kommunen då min fru fick en fantastisk bra vård och hjälp. Det fanns en arbetsglädje och jag har vid en tidigare skrivelse föreslagit om höjda löner för det är de absolut värda. Kommunen kan spara på andra mindre viktiga områden. Men denna arbetsglädje har nu Nils-Olof Bengtsson lyckats ta bort helt och hållet.

ANNONS

LÄS MER:Omsorgsnämnden borde prioritera en konstruktiv personalpolitik

Angående nattpersonalen som nu måste arbeta ensamma på nätterna så är detta rena vansinnigt. Vad händer om personen skadas och ej kan fortsätta sitt arbete? Vet du Nils-Olof Bengtsson vad trygghet är? Svaret är med all säkerhet nej!

LÄS MER:Därför måste Omsorgsnämndens ordförande avgå

Jag föreslog också att höja skatten för att finansiera omsorgsförvaltningens ekonomi. Jag vet att det är moderaterna som inte vill ge vård och omsorg mer pengar vilket är förvånande då kommunens invånare består av en tredjedels pensionärer.

LÄS MER:Huvudlöst att tro att personalen går upp i arbetstid

Nu är det jag som behöver hjälp av hemtjänsten efter en delvis misslyckad operation i juli vilket betyder att jag är bunden till rullstol hela dagarna. Under augusti och september la kommunen ut hemtjänsten hos Tesia som hade trevlig personal och det fungerade bra. Från och med 1 oktober så är det Sotenäs hemtjänst som hjälper mig och det ser jag mycket positivt. Givetvis hoppas jag att det blir så i fortsättningen också, dels för personalens goda kunskaper och dels för deras trygghet och också för min egen del.

Till sist är min och många fleras önskan att du lämnar din ordförandepost snarast så det kan bli trevligare och lugnare i en övrig härlig kommun.

Lars Skoglund