Lax i odling.
”Vi socialdemokratiska representanter i styrgruppen hyser helt klart stora tvivel om seriositeten i Quality salmons hantering”, skriver Jan-Olof Larsson (S) och Therése Mancini (S). Bild: Kallestad

Sotenäs står inte och faller med Quality salmon

Efter att ha bli tillfrågade om att sitta i styrgruppen för laxprojektet från och med hösten 2020 har jag (Jan-Olof Larsson) och min partikollega Therése Mancini sedan mars i år mer eller mindre blivit idiotförklarade på sociala medier. Vi två är utsedda av vårt parti och representerar oppositionen.

ANNONS

Efter att ha varit ansvarig för fiskefrågor i riksdagen för mitt parti under flera år och vet att vattenbruk är en av världens mest snabbväxande näringar tyckte jag att det var en intressant uppgift, inte minst för att satsningen var tänkt att ske i min hemkommun.

När det gäller styrgruppens uppgift är den att samordna kommunens ansvarsområden med entreprenörens aktiviteter så att en eventuell satsning kan ske så smidigt som möjligt. I styrgruppen som består av tjänstemän, ledningen av företaget samt politiker, ställer vi frågor och ställer krav på redovisning.

Vi har ingen annan ambition än att verka för kommuninvånarnas bästa både vad det gäller jobbskapande och ekonomi.

ANNONS

LÄS MER:Skapade laxbolagets hemsida – nu tar de bolaget till Kronofogden

Den enda sekretess som råder i styrgruppen, vad jag känner till, är att vi inte avslöjar vilka bolag som företaget söker samarbete med. Det är deras sak att tillkännage vilka bolag som de skriver avtal med. I övrigt finns ingen sekretess.

Den mark som en eventuell laxodling ska placeras på äger kommunen och ska så göra. De medel som vi erhållit från olika håll ska användas till att göra olika undersökningar. Undersökningar som kommunen sedan äger och kan använda oavsett vilken etablering det blir. Alltså innebär detta att kommunens mark stiger i värde för eventuella kommande investeringar.

När det gäller entreprenörens ekonomiska handhavande och alla kronofogdekrav så är det en sak mellan dem och de företag som gått till Kronofogden. Vi socialdemokrater har framhållit att vi inte ska hamna i något ekonomiskt åtagande gentemot entreprenören om vi inte får bankgarantier för detta.

Vi är bekymrade över hur företaget hanterar sina ekonomiska åtaganden och detta har vi framfört gång på gång.

LÄS MER:Laxbolagets förklaring till kronofogdeskulderna

Vi socialdemokratiska representanter i styrgruppen hyser helt klart stora tvivel om seriositeten i Quality salmons hantering. Vi hyser också tvivel om bolaget kommer att få till stånd en etablering om de inte snarast lyckas få in mer kapital.

Visst är vi socialdemokrater medvetna om risken att det inte blir en investering av ena eller andra anledningen. Detta blir tydligare för varje dag, men då ska vi ha minimerat våra kostnader för detta. Vi ska ha kvar en planerad och färdig industrimark som vi fått statliga och regionala medel till.

ANNONS

Vi är medvetna om risken men vi kan inte försvara att inte ta den. I potten kan det ligga tusentals jobb som hela norra Bohuslän och Dalsland behöver.

Socialdemokraterna både lokalt och centralt är helt övertygade om att en satsning på ett landbaserat vattenbruk är en satsning på framtiden. Oavsett hur det går för Quality salmon kommer kommunen förhoppningsvis att ha bra markförutsättningar för denna bransch.

Jan-Olof Larsson (S)

Therése Mancini (S)

LÄS MER:Läs på i stället för att sprida okunskap och påhopp