”Vi ser gärna en stor fiskodling i Sotenäs, men den måste föregås av en öppen demokratisk process där alla aspekter analyseras på ett sakligt och oberoende sätt.”

ANNONS