”Vi ser gärna en stor fiskodling i Sotenäs, men den måste föregås av en öppen demokratisk process där alla aspekter analyseras på ett sakligt och oberoende sätt.”
”Vi ser gärna en stor fiskodling i Sotenäs, men den måste föregås av en öppen demokratisk process där alla aspekter analyseras på ett sakligt och oberoende sätt.” Bild: Stefan Karlsson

Sotenäs största beslut någonsin får inte forceras fram

Satsningen på storskalig laxodling i Sotenäs är hoppingivande. En levande landsbygd kräver mer än turism. Det finns kapacitet att bygga på från fiske, matindustri och symbioscentrum.

ANNONS
|

Quality Salmon kan få lika stor betydelse i Sotenäs och grannkommunerna som varvet i Uddevalla en gång i tiden. Men vi äldre minns också problemen med bostäder, trafikkaos och affärsdöd i centrum. Vi minns också motorvägen som spärrar av Ljungskile från fjorden och ser liknade risker med vägarna till laxodlingen.

För att satsningen ska uppfylla förväntningarna på arbete, bostäder, service och infrastruktur, måste den demokratiska samhällsplaneringen respekteras. Liksom satsningen måste vara ekonomiskt och miljömässigt sund, krävs seriös samhällsplanering innan etableringen inleds. Lagar och demokratiska principer måste följas.

LÄS MER:Laxodlingen väcker heta känslor – läs insändarna här

Den ekonomiska hållbarheten granskas i media och i kommunfullmäktige. Det är bra. Miljötillstånd beviljas genom länsstyrelsen och domstolar. Det är också bra. Men samhällsplaneringen är kommunens ansvar, och den drivs nu fram på ett sätt som hotar både plan- och bygglagen och demokratin. Detaljplanen för industriområdet forceras och byggnadsnämnden, med ansvar för att planen genomförs korrekt, har inte informerats. Än värre är att översiktsplanen (om hur kommunen ska använda fysiska resurser för infrastruktur och byggnation) görs av samma politiker och personal som samarbetar med Quality Salmon. Det kan liknas vid att en samlingsregering samarbetar med ett enskilt företag utan en demokratiskt granskande opposition. Samtidigt försvårar pandemin samråd med befolkningen.

ANNONS

Även om planerna till sist ställs ut, blir det ett spel för galleriet när allt har stressats fram och de viktiga besluten tagits under resans gång.

Så här kan det inte gå till! Laxodlingen är kanske det störta beslutet någonsin om kommunens framtid. Det får inte drivas fram utan demokratisk genomlysning. I stället krävs en strategi för att säkerställa lagens intentioner.

Därför föreslår vi att kommunen avsätter en del av de pengar man fått för projekteringen till att möjliggöra omedelbar demokratisk medverkan i samhällsplaneringen. Det kan ske genom en digital plattform på samma grunder som public service. Det vill säga fakta, saklighet och oberoende, vid sidan av politik och affärsintressen. Arbetet kan skötas av en kvalificerad journalist med bistånd från oberoende professionella samhällsplanerare som även bidrar med erfarenheter från annat håll. Det skulle garantera en faktabaserad och saklig diskussion långt ifrån de förenklingar som nu sker på sociala medier.

Vi ser gärna en stor fiskodling i Sotenäs, men den måste föregås av en öppen demokratisk process där alla aspekter analyseras på ett sakligt och oberoende sätt. Därefter kan vi med ansvar och trygghet ta ställning till det gigantiska projektet. ”Först gör man ritningar och sedan bygger man torpet!” Inte tvärtom.

Britt Wall

ANNONS

Smögen, f.d. oppositionsråd

Olle Törnquist

Kungshamn, professor i statskunskap

ANNONS