Sotenäsalliansen vill verka i en demokrati

Det är en för oss helt oacceptabel hantering av en viktig verksamhet som står i strid med såväl kommunallagen som kommunalt beslutade regler, menar debattörer.